Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιωμένη ανάκτηση πετρελαίου με την χρήση του “Smart Water” σε ψαμμιτικούς ταμιευτήρες χαμηλής θερμοκρασίας

Kalampalikis Ioannis

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/435F6E24-3C4C-4731-ACD9-15E2DFB1984B-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93852-
Γλώσσαen-
Μέγεθος59 pagesen
Μέγεθος6.4 megabytesen
ΤίτλοςEOR by smart water flooding in low temperature sandstone reservoirsen
ΤίτλοςΒελτιωμένη ανάκτηση πετρελαίου με την χρήση του “Smart Water” σε ψαμμιτικούς ταμιευτήρες χαμηλής θερμοκρασίαςel
ΔημιουργόςKalampalikis Ioannisen
ΔημιουργόςΚαλαμπαλικης Ιωαννηςel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Pasadakis Nikosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Πασαδακης Νικοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Puntervold, Tina 1977-en
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Mamonov Aleksandren
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Mineral Resources Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρωνel
ΠερίληψηNew oil discoveries have dropped dramatically the last decade. For that rea- son, oil in place from already discovered reservoirs has become one of the most important targets for the oil companies. ”Smart Water” flooding is a chemical EOR method that improves oil recovery by wettability alteration, resulting in improved microscopic sweep efficiency by the increasing capillary forces. The parameter that influence the wettability alteration process and consequently the EOR potential is the initial reservoir wetting state. Initial wetting state is affected by the mineralogy, crude oil, formation water compo- sition and the temperature-pressure conditions of the reservoir. According to the published literature, the optimum conditions to observe the EOR effects by ”Smart Water” flooding appear to be mixed-wet wettability conditions. The objective of this thesis was to evaluate the potential EOR effect by Low Salinity ”Smart Water” injection in a sandstone reservoir with initial unfavorable conditions. The experimental basis to evaluate the EOR poten- tial with ”Smart Water” were screening techniques and the oil recovery tests to validate the observations. This thesis contains literature review, experi- mental part, results with discussion and finally the conclusions. Based on the obtained results, even if the sandstone core material does not meet the favorable requirements for the highest EOR potential, an impor- tant increase in secondary mode with ”Smart Water” injection was observed. Finally, a smaller scale increase was observed with ”Smart Water” injection during tertiary mode. en
ΠερίληψηΗ ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων έχει μειωθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Για αυτόν τον λόγο, η πετρελαϊκή βιομηχανία έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην μεγιστοποίηση της απόληψης των αποθεμάτων που ήδη έχουν εντοπιστεί και υπολογιστεί. Η χρήση του ”Smart Water” μέσα στον τα- μιευτήρα είναι μια χημική μέθοδος βελτιωμένης ανάκτησης πετρελαίου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την βελτιωμένη μετατόπιση του πετρελαίου μέσα στους πόρους, εξαιτίας της αύξησης των τριχοειδών δυνάμεων. Η παράμετρος που επηρεάζει την διαδικασία για αλλαγή της διαβρεχτότητας, και με συνέπεια την δυνητική αύξηση της βελτιωμένης ανάκτησης πετρελαίου, είναι η αρχική διαβρε- χτότητα του ταμιευτήρα. Η αρχική διαβρεχτότητα του ταμιευτήρα επηρεάζεται από την ορυκτολογία του ταμιευτήρα, την σύσταση του πετρελαίου, την σύστα- ση του νερού του ταμιευτήρα και από τις συνθήκες πίεσης-θερμοκρασίας του ταμιευτήρα. Σύμφωνα με την δημοσιευμένη βιβλιογραφία, οι βέλτιστες συν- θήκες για να παρατηρηθεί βελτιωμένη ανάκτηση πετρελαίου με την χρήση του ”Smart Water” φαίνεται να είναι οι μικτές συνθήκες διαβρεχτότητας. Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να ερευνηθεί το δυ- νητικό αποτέλεσμα βελτιωμένης ανάκτησης πετρελαίου με την χρήση του Low Salinity ”Smart Water” σε ένα ψαμμιτικό ταμιευτήρα πετρελαίου, ο οποίος πα- ρουσιάζει δυσμενείς αρχικές συνθήκες. Η πειραματική βάση για να ερευνηθεί το πιθανό αποτέλεσμα της βελτιωμένης ανάκτησης με το ”Smart Water” ήταν πειράματα τα οποία μας έδειξαν την προδιάθεση για βελτίωση της ανάκτησης πετρελαίου και πειράματα ανάκτησης πετρελαίου τα οποία μας επικυρώνουν και ποσοτικοποιούν τις αρχικές μας παρατηρήσεις. Η παρούσα διπλωματική περι- έχει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, το πειραματικό μέρος, τα αποτελέσματα των πειραμάτων και στο τέλος τα συμπεράσματα. Σύμφωνα με τα παρατηρηθέντα αποτελέσματα, ακόμα και αν ο ταμιευτήρας της μελέτης δεν πληροί τις επιθυμητές αρχικές συνθήκες για βελτίωση της ανάκτησης πετρελαίου, μια σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στην δευτερογενή παραγωγή πετρελαίου. Τέλος, μια μικρότερης κλίμακας αύξηση παρατηρήθηκε ακόμα και στην τριτογενή παραγωγή με την χρήση του ”Smart Water”.el
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/en
Ημερομηνία2022-11-03-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2022-
Θεματική ΚατηγορίαEnhanced oil recoveryen
Θεματική ΚατηγορίαEORen
Θεματική ΚατηγορίαLow temperatureen
Θεματική ΚατηγορίαReservoirsen
Θεματική ΚατηγορίαSandstoneen
Θεματική ΚατηγορίαSmart wateren
Θεματική ΚατηγορίαWater floodingen
Θεματική ΚατηγορίαΒελτιωμένη ανάκτησηel
Θεματική ΚατηγορίαΠετρέλαιοel
Θεματική ΚατηγορίαΤαμιευτήρεςel
Θεματική ΚατηγορίαΧαμηλής θερμοκρασίαςel
Θεματική ΚατηγορίαΨαμμίτεςel
Βιβλιογραφική ΑναφοράIoannis Kalampalikis, "EOR by smart water flooding in low temperature sandstone reservoirs", Diploma Work, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2022en
Βιβλιογραφική ΑναφοράΙωάννης Καλαμπαλίκης, "Βελτιωμένη ανάκτηση πετρελαίου με την χρήση του “Smart Water” σε ψαμμιτικούς ταμιευτήρες χαμηλής θερμοκρασίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022el

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά