Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Advanced oxidation processes for water and wastewater viral disinfection. A systematic review

Kokkinos Petros, Venieri Danai, Mantzavinos, Dionissios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FAEEB6F2-56F2-454F-B25A-36097DDD6505
Έτος 2021
Τύπος Ανασκόπηση
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά P. Kokkinos, D. Venieri, and D. Mantzavinos, “Advanced oxidation processes for water and wastewater viral disinfection. A systematic review,” Food Environ. Virol., vol. 13, no. 3, pp. 283–302, Sep. 2021, doi: 10.1007/s12560-021-09481-1. https://doi.org/10.1007/s12560-021-09481-1
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Water and wastewater virological quality is a significant public health issue. Viral agents include emerging and re-emerging pathogens characterized by extremely small size, and high environmental stability. Since the mainly used conventional disinfection methods are usually not able to achieve complete disinfection of viral and other microbial targets, in real water and wastewater matrices, effective strategies for the treatment, use and reuse of water and the development of next-generation water supply systems are required. The scope of the present systematic review was to summarize research data on the application of advanced oxidation processes (AOPs) for viral disinfection of water and wastewater. A literature survey was conducted using the electronic databases PubMed, Scopus, and Web of Science. This comprehensive research yielded 23 records which met the criteria and were included and discussed in this review. Most of the studies (14/23) used only MS2 bacteriophage as an index virus, while the remaining studies (9/23) used two or more viral targets, including phages (MS2, T4, T7, phiX174, PRD-1, S2, ϕB124-14, ϕcrAssphage) and/or Adenovirus, Aichivirus, Norovirus (I, II, IV), Polyomavirus (JC and BK), Sapovirus, Enterovirus, Coxsackievirus B3, Echovirus, and Pepper mild mottle virus. The vast majority of the studies applied a combination of two or more treatments and the most frequently used process was ultraviolet light-hydrogen peroxide (UV/H2O2) advanced oxidation. The review is expected to highlight the potential of the AOPs for public health protection from the waterborne viral exposure.

Υπηρεσίες

Στατιστικά