Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση επιδημιολογικών παραμέτρων σε δίκτυα πληθυσμών

Chatzinikolaou Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A8B4E3C5-86D4-4B4F-A9FE-D5E6375A52FF
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιχαήλ Χατζηνικολάου, "Εκτίμηση επιδημιολογικών παραμέτρων σε δίκτυα πληθυσμών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.93979
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η πανδημία της COVID-19 οδήγησε στην αύξηση της έρευνας που σχετίζεται με την επιδημιολογία της. Ταυτοχρόνως, έγιναν προσπάθειες να ποσοτικοποιηθούν δεδομένα που σχετίζονται με την επιδημία. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να μοντελοποιήσει δίκτυα πληθυσμών με διάφορες επιδημιολογικές παραμέτρους και να υπολογίσει αυτές τις παραμέτρους δεδομένης της έκβασης της επιδημίας. Το πρώτο μέρος του πειράματος αποτελείται από την υλοποίηση του μοντέλου, ενώ το δεύτερο είναι η προσπάθεια υπολογισμού των παραμέτρων μέσω των τεχνητών δεδομένων που παρήχθησαν από το προαναφερθέν μοντέλο. Τέλος, η ευαισθησία των χρησιμοποιημένων μεθόδων ελέγχεται με προσθήκη θορύβου. Δεδομένου ενός δικτύου αποτελούμενου από απομονωμένους κόμβους πληθυσμών, της ημερήσιας μετακίνησης πληθυσμών μεταξύ των κόμβων και της επιδημιολογικής προόδου σε κάθε κόμβο, μπορούμε να εκτιμήσουμε τις επιδημιολογικές παραμέτρους αυτού του κόμβου. Αυτό υποδεικνύει ότι η συμβολή από τη μετακίνηση των μολυσμένων ατόμων μεταξύ των κόμβων επηρεάζει την εκτίμηση των παραμέτρων του κόμβου μόνο για μεγάλες τιμές πλήθους τέτοιων ατόμων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά