Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Adsorption of hydrogen sulfide at low temperatures using an industrial molecular sieve: an experimental and theoretical study

Georgiadis Amvrosios G., Charisiou Nikolaos D., Gaber Safa, Polychronopoulou Kyriaki, Gentekakis Ioannis, Goula Maria A.

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BDAD38DA-60BE-45AE-920E-A2612A28CB91
Έτος 2021
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά A. G. Georgiadis, N. D. Charisiou, S. Gaber, K. Polychronopoulou, I. V. Yentekakis, and M. A. Goula, “Adsorption of hydrogen sulfide at low temperatures using an industrial molecular sieve: an experimental and theoretical study,” ACS Omega, vol. 6, no. 23, pp. 14774–14787, June 2021, doi: 10.1021/acsomega.0c06157. https://doi.org/10.1021/acsomega.0c06157
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

In the work presented herein, a joint experimental and theoretical approach has been carried out to obtain an insight into the desulfurization performance of an industrial molecular sieve (IMS), resembling a zeolitic structure with a morphology of cubic crystallites and a high surface area of 590 m2 g–1, with a view to removing H2S from biogas. The impact of temperature, H2S inlet concentration, gas matrix, and regeneration cycles on the desulfurization performance of the IMS was thoroughly probed. The adsorption equilibrium, sorption kinetics, and thermodynamics were also examined. Experimental results showed that the relationship between H2S uptake and temperature increase was inversely proportional. Higher H2S initial concentrations led to lower breakpoints. The presence of CO2 negatively affected the desulfurization performance. The IMS was fully regenerated after 15 adsorption/desorption cycles. Theoretical studies revealed that the Langmuir isotherm better described the sorption behavior, pore diffusion was the controlling step of the process (Bangham model), and that the activation energy was 42.7 kJ mol–1 (physisorption). Finally, the thermodynamic studies confirmed that physisorption predominated.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά