Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ένα καινοτόμο πλαίσιο συνάθροισης της ευελιξίας έξυπνου ηλεκτρικού δικτύου

Orfanoudakis Stavros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/94A88EB4-A0FC-4217-8E0B-FC6D8E8F4ED9
Έτος 2022
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σταύρος Ορφανουδάκης, "Ένα καινοτόμο πλαίσιο συνάθροισης της ευελιξίας έξυπνου ηλεκτρικού δικτύου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94107
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο αυξανόμενος αριθμός εισαγωγής ολοένα και περισσότερων Κατανεμημένων Ενεργειακών Πόρων (ΚΕΠ) στο μελλοντικό Έξυπνο Δίκτυο Ηλεκτροδότησης (ΕΔΗ) έχει δημιουργήσει την ανάγκη για την δημιουργία ευφυών πολυπρακτορικών συστημάτων ικανά να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά αυτούς τους ενεργειακούς πόρους. Επιπλέον, η επικείμενη εξάντληση των ορυκτών καυσίμων και οι αυξανόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έχουν καταστήσει τη μετάβαση στο Έξυπνο Δίκτυο μια πρώτιστος ερευνητική, αλλά και πρακτική, διαδικασία υψίστης σημασίας. Μερικά παραδείγματα ΚΕΠ που θα βοηθήσουν στην μετάβαση στο ΕΔΗ είναι: τα ηλεκτρικά οχήματα, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών, οι καταναλωτές διακοπτόμενου φορτίου και οι γεννήτριες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά πάνελ και οι ανεμογεννήτριες. Ειδικότερα, τα ΚΕΠ είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του μελλοντικού ΕΔΗ, καθώς τα ΚΕΠ επιτρέπουν τη χρήση ευέλικτων φορτίων, βελτιώνοντας έτσι τη σταθερότητα του Ηλεκτρικού Δικτύου και επιτρέποντας τη διαχείριση της ζήτησης από την πλευρά των καταναλωτών.Για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων, σε αυτή τη μεταπτυχιακή διατριβή προτείνουμε ένα νέο πλαίσιο συνάθροισης ενεργειακής ευελιξίας προερχόμενη από ΚΕΠ, που περιλαμβάνει μια πολυπρακτορική αρχιτεκτονική και διάφορους τύπους μηχανισμών για την αποτελεσματική διαχείριση και την ομαλή ενσωμάτωση των ΚΕΠ στο υπάρχον Δίκτυο Ηλεκτροδότησης. Ένα σημαντικό συστατικό της αρχιτεκτονικής μας είναι οι πράκτορες Εκτίμησης Τοπικής Ευελιξίας (ΕΤΕ), οι οποίοι βοηθούν στην μείωση των ευθυνών και των λειτουργιών του Συναθροιστή ευελιξίας (Aggregator), όπως η αντιμετώπιση προβλημάτων απορρήτου σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία κατανάλωσης και συναλλαγών των ΚΕΠ, καθώς και η υπολογιστικά κοστοβόρα εκτίμηση της ευελιξίας του κάθε ΕΤΕ.Το προτεινόμενο πλαίσιο συνάθροισης επιτρέπει τη δημιουργία συνασπισμών ΕΤΕ με στόχο την αποτελεσματική χρήση τους για τις ανάγκες του ΕΔΗ, αλλά και για την αύξηση των χρηματικών απολαβών τους. Για το σκοπό αυτό, αναπτύξαμε και εφαρμόσαμε μια ποικιλία μηχανισμών επιλογής μελών συνασπισμού, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων κανόνων βαθμολόγησης και αξιολόγησης μέσω βαθιάς ενισχυτικής μάθησης. Για να επιτύχουμε μια συστηματική και ενδελεχή πειραματική διαδικασία αξιολόγησης του προτεινόμενου καινοτόμου πλαισίου συνάθροισης ευελιξίας ΚΕΠ, σχεδιάσαμε και αξιολογήσαμε την υλοποίηση μας σε διάφορα σενάρια που βασίζονται σε περιβάλλοντα ΕΔΗ, έτσι ώστε να προκύπτει μια σφαιρική εικόνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του πλαισίου μας. Η πειραματική μας διαδικασία αξιοποιεί δεδομένα από τον γνωστό προσομοιωτή για το ΕΔΗ, PowerTAC.Εν τέλει, τα πειράματά μας επαληθεύουν την αποτελεσματικότητά του καινοτόμου πλαισίου συνάθροισης ευελιξίας που προτείνουμε για την ενσωμάτωση ετερογενών ΚΕΠ στο Δίκτυο Ηλεκτροδότησης, δεικνύοντας ότι η χρήση των κατάλληλων μηχανισμών έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερες πληρωμές για τα αρμόδια ΕΤΕ που διαχειρίζεται ο προτεινόμενος Συναθροιστής ενεργειακής ευελιξίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά