Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης ενέργειας φωτοβολταϊκών στοιχείων

Mandourarakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D684DC64-35FD-4111-8BF2-0105912850C4
Έτος 2022
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Μανδουραράκης, "Ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης ενέργειας φωτοβολταϊκών στοιχείων", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94213
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η επέκταση των αγορών για προηγμένες εφαρμογές συλλογής ενέργειας φωτοβολταϊκών στοιχείων (Φ/Β) εξαρτάται από τη χρήση μεθόδων διαχείρισης ενέργειας και ηλεκτρονικών συστημάτων που εφαρμόζουν αποτελεσματικές διαδικασίες για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας. Η έρευνα που παρουσιάζεται σε αυτή τη διατριβή είναι το αποτέλεσμα ανταπόκρισης σε τέτοιου είδους ανάγκες, παρουσιάζοντας καινοτόμες τεχνικές που στοχεύουν στη διευκόλυνση της διαχείρισης ενέργειας στα φωτοβολταϊκά συστήματα και στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, γενικότερα.Κύριος στόχος αυτής της διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας σειράς καινοτόμων τεχνικών που μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως μεμονωμένες προσεγγίσεις για να εξυπηρετήσουν τον προαναφερθέντα σκοπό, είτε για να επιτρέψουν κατά τον συνδυασμό τους τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων χαμηλής κατανάλωσης, χαμηλής πολυπλοκότητας και χαμηλού κόστους, τροποποιημένες ώστε να επιτρέπουν την ενσωμάτωσή τους σε μια συμβατική πηγή ισχύος (είτε μία Φ/Β κυψέλη ή ένα σύνολο Φ/Β κυψελών). Σκοπός είναι να ενισχυθεί η δυνατότητα ελέγχου του συνολικού συστήματος, να βελτιωθεί η απόδοση ισχύος του και να αυξηθεί ο όγκος των πληροφοριών που λαμβάνονται από κάθε εμπλεκόμενη μονάδα, αντί να μοιράζονται συγκεντρωτικές τιμές δεδομένων τηλεμετρίας. Αυτό μεταφράζεται επίσης σε αναβάθμιση των υπηρεσιών συντήρησης επιταχύνοντας τη διάγνωση τυχόν αστοχιών, απλοποιώντας τη δυνατότητα επιδιορθώσεων και ελαχιστοποιώντας τo κόστος που προκύπτει λόγω παύσης λειτουργίας του συστήματος.Σε αυτή τη διδακτορική διατριβή παρουσιάζονται νέα ηλεκτρονικά συστήματα για:- τη μεγιστοποίηση της ισχύος που παράγεται από τα Φ/Β στοιχεία,- την διαχείριση της ενέργειας που παράγεται από Φ/Β στοιχεία,- την προσθήκη δυνατότητας παρακολούθησης των κατανεμημένων DC πηγών ενέργειας,- την προσθήκη ελέγχου της λειτουργίας των κατανεμημένων DC πηγών ενέργειας.Έχουν αναπτυχθεί πειραματικά πρωτότυπα των προτεινόμενων ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και η επιτυχής λειτουργία τους έχει επικυρωθεί από πειραματικά αποτελέσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά