Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χωρική διερεύνηση στην πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Kalogeropoulou Evgenia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F3C3BB9E-72D1-42C8-8A6D-7FA210A8E777
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευγενία Καλογεροπούλου, "Χωρική διερεύνηση στην πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94364
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα που παρουσιάζεται εντονότερα στην εποχή μας αποτελεί η εκδήλωση πυρκαγιών σε ημιαστικές περιοχές. Η έρευνα και οι γνώσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε ημιαστικές περιοχές τα τελευταία χρόνια εξελίσσονται, μετά τη κατακόρυφη αύξηση πυρκαγιών με καταστροφικές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον, στις ανθρώπινες περιουσίες, αλλά και στις απώλειες ανθρώπινων ζωών.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η επεξεργασία και η συσχέτιση των δεδομένων που καταγράφηκαν στο πεδίο, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε τον Ιούλιο του 2018 στην ευρύτερη περιοχή στο Μάτι Αττικής, με τα αποτελέσματα του μοντέλου «Application of Remote Sensing and Geographic Information Systems to Forest Fire Hazard Mapping» των Emilio Chuvieco και Russell G. Congalton, που εντοπίζει περιοχές με διαβάθμιση επικινδυνότητας σε περίπτωση πυρκαγιάς. Βασικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από το πεδίο αφορούν το είδος κατασκευής, το μέγεθος καταστροφής και την ύπαρξη ξύλινης σκεπής των κτιρίων της περιοχής που κάηκε από την πυρκαγιά. Αξιοποιήθηκαν επίσης ψηφιακά δεδομένα της περιοχής μελέτης για τον καθορισμό παραμέτρων του μοντέλου. Για την καταγραφή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό MAGNET Field και για την επεξεργασία το πρόγραμμα ArcGIS. Κύριο συμπέρασμα που εξάγεται, μετά την επεξεργασία και την συσχέτιση των δεδομένων, είναι ότι κτίρια που κατασκευάστηκαν από οπλισμένο σκυρόδεμα κατάλληλου πάχους και ακολουθούν τους υπάρχοντες κανόνες πυρασφάλειας ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες καταστροφής τους από την πυρκαγιά σε σχέση με προκατασκευασμένα κτίρια και άλλα κτίρια που δεν ακολουθούν τις ενδεδειγμένες προδιαγραφές κατασκευής και τους κανόνες πυρασφάλειας. Από τη σύγκριση των δεδομένων με το αποτέλεσμα του μοντέλου επαληθεύεται ο βαθμός επικινδυνότητας κάθε περιοχής που όρισε το μοντέλο. Η εργασία αυτή συμβάλλει στην κατανόηση της συμπεριφοράς των κτιρίων ενός οικισμού σε παραθαλάσσια μεσογειακή περιοχή κατά το πέρασμα μιας πυρκαγιάς. Συνεισφέρει στην δυνατότητα βελτίωσης του σχεδιασμού των οικισμών και του καθορισμού στοχευμένων προληπτικών μέτρων πυρασφάλειας, ώστε να προστατεύονται τα κτίρια των οικισμών από τις πυρκαγιές και να αποφεύγεται ο άδικος χαμός ανθρώπινων ζωών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά