Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εξαγωγή και ποσοτικοποίηση μορφολογικών και φασματικών χαρακτηριστικών για τη βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας των δερματικών παθολογιών

Stasinou Ioanna-Andromachi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6E8CAD49-0E87-4140-AD07-E898433DB4E3
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα-Ανδρομάχη Στασινού, "Εξαγωγή και ποσοτικοποίηση μορφολογικών και φασματικών χαρακτηριστικών για τη βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας των δερματικών παθολογιών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ε https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94486
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το μελάνωμα αποτελεί την πιο συχνά ανιχνεύσιμη μορφή καρκίνου του δέρματος και παράλληλα την πιο επιθετική και θανατηφόρα μορφή του. Η κλινική διάγνωση και πρόγνωση του είναι ένας τομέας που παραμένει πρόκληση για τους ερευνητές. Στη παρούσα μελέτη θα εστιάσουμε στην ανάλυση συγκεκριμένων δερματικών εικόνων και θα ασχοληθούμε με τις μεθόδους διάγνωσης του καρκίνου του δέρματος. Μία από τις ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους την διάγνωση των μελανωμάτων είναι ο κανόνας ABCD. Συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη προτείνει μεθόδους που βασίζονται στον κανόνα ABCD, όσον αφορά στην προ-επεξεργασία των εικόνων των δερματικών αλλοιώσεων, την κατάτμηση τους και την κατηγοριοποίηση τους με βαθμό επικινδυνότητας για μελάνωμα ανάλογα με τα μορφολογικά και φασματικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε δερματικής αλλοίωσης. Για την υλοποίηση αυτού του σκοπού, εκτελείται κώδικας σε περιβάλλον MATLAB για την αξιολόγηση των τεσσάρων κριτηρίων: ασυμμετρία (A), όριο (B), χρώμα (C) και διάμετρος (D) μιας δερματικής βλάβης. Στην συνέχεια τα χαρακτηριστικά που εξάγονται κατατάσσονται με βάση τον τελικό δερματοσκοπικό βαθμό (TDS) που προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους κριτηρίων του ABCD κανόνα. Ασχολούμαστε επίσης με την υπερφασματική απεικόνιση (HSI) ως ένα πολύ ισχυρό και αναλυτικό εργαλείο που επιτρέπει την απόκτηση των εικόνων των δερματικών αλλοιώσεων σε ένα μεγάλο φασματικό εύρος. Η HSI διαθέτει μεγάλες δυνατότητες για την αντικειμενική αξιολόγηση του καρκίνου και είναι μια μη επεμβατική τεχνική απεικόνισης υψηλής ανάλυσης που βοηθά τους ερευνητές να κάνουν ακριβέστερη και αντικειμενικότερη διάγνωση των μελανωμάτων. Εξετάζουμε υπερφασματικές εικόνες δερματικών αλλοιώσεων στο εύρος 400-880nm με σκοπό να λάβουμε κρίσιμες πληροφορίες για χαρακτηριστικά των δερματικών αλλοιώσεων, όπως η ασυμμετρία, η χρωματική ποικιλομορφία, η διάμετρος και η ανομοιομορφία των ορίων σε διάφορα μήκη κύματος. Τέλος παραθέτουμε τα αποτελέσματα και προτείνουμε επεκτάσεις της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά