Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη λογισμικού υπολογισμού γεωμετρικών αναπτυγμάτων με τη βοήθεια τρισδιάστατης μοντελοποίησης

Maragkoudakis Antonios-Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CD517C8D-8F82-468D-B328-FB6044F17A66
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος-Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, "Ανάπτυξη λογισμικού υπολογισμού γεωμετρικών αναπτυγμάτων με τη βοήθεια τρισδιάστατης μοντελοποίησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94515
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην επιστήμη των υπολογιστών μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (Application Programming Interface - API), επιτρέπει σε μία εφαρμογή να εξάγει πληροφορίες από ένα κομμάτι λογισμικού και να τις χρησιμοποιεί σε μια άλλη εφαρμογή. Συχνά σκοπός δεν είναι μόνο η εξαγωγή των πληροφοριών αυτών αλλά και η εκτέλεση ενεργειών όπως η κλήση ρουτίνων σε μία εφαρμογή. Στην παρούσα διπλωματική υλοποιήθηκε ένα API το οποία είχε ως σκοπό να δέχεται είσοδο από έναν χρήστη και να καλεί ρουτίνες εντός της εφαρμογής τρισδιάστατης μοντελοποίησης Autodesk Inventor. Δημιουργήθηκε δηλαδή ένα Inventor API, το οποίο συντελείται από μεθόδους που υλοποιήθηκαν και καλούνται – για πέντε περιπτώσεις Κυλινδρικών Τομών - με σκοπό την κατασκευή των επιφανειακών τρισδιάστατων μοντέλων, την ανάπτυξη αυτών στον δισδιάστατο χώρο και εν συνέχεια τον υπολογισμό των δισδιάστατων αναπτυγμάτων. Τέλος, επιπλέον μέθοδοι υλοποιήθηκαν και καλούνται ως επακόλουθο των προαναφερθέντων, με καταληκτικό σκοπό τους, την δημιουργία του Μηχανολογικού Σχεδίου των αναπτυγμάτων των Κυλινδρικών Τομών.Η συνολική εργασία λοιπόν, έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη της προπεριγραφείσας εφαρμογής , η οποία και υλοποιήθηκε εντός του Microsoft Visual Studio, το οποίο είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών (Integrated Development Environment - IDE). Στο Microsoft Visual Studio δύο ήταν τα βασικά μέρη που αναπτύχθηκαν. Μία γραφική διεπαφή χρήστη και οι ρουτίνες όπου παράγουν τα επιθυμητά αντικείμενα εντός του Autodesk Inventor. Για την ανάπτυξη της γραφικής διεπαφής χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα των Windows Forms, ενώ για τον προγραμματισμό των ενεργειών του Inventor API χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη autodesk.inventor.interop.dll, η οποία είναι μία βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης (Dynamic Link Library - DLL). Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της εφαρμογής είναι η Visual Basic και επομένως η εφαρμογή αυτή μπορεί να θεωρηθεί στο σύνολό της ένα Inventor VBA (Visual Basic Application).Η γραφική διεπαφή χρήστη που δημιουργήθηκε περιγράφεται από το αγγλικό ακρωνύμιο GUI (Graphical User Interface). Ένα GUI ενσωματώνεται σε μια εφαρμογή έτσι ώστε να της επιτρέπει να περιέχει γραφικά στοιχεία όπως εικονίδια, μενού, πλαίσια ελέγχου και άλλα τα οποία την καθιστούν ευκολότερη στην αλληλεπίδραση του χρήστη. Στην προκειμένη περίπτωση το GUI μπορεί να θεωρηθεί ως μία διεπαφή - μάσκα η οποία είναι απλή για τον χρήστη, ενώ παράλληλά έχει σαν σκοπό να κρύψει από αυτόν στο background ότι πραγματικά εκτελείτε εντός του Inventor και μόνο να του παραθέτει τα αποτελέσματα προς αποθήκευση.Στην παρούσα διπλωματική θα αναλυθούν ο τρόπος με τον οποίο το GUI συνεργάζεται με το API καθώς και το πως το API καλεί μία σειρά από ρουτίνες εντός του Inventor. Θα αναλυθεί ο σκοπός της κάθε ρουτίνας που δημιουργήθηκε, δηλαδή, το τι αυτή δημιουργεί εντός του Inventor, για ποιόν λόγο το δημιουργεί ή τι προβλήματα λύνει. Τέλος θα ακολουθήσουν τα συμπεράσματα καθώς και θα γίνει λόγος για πιθανές μελλοντικές εργασίες που είναι δυνατόν να επακολουθήσουν της εργασίας αυτής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά