Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ποιες οι δυνατότητες κατακόρυφων κηπεύσεων στην αναδιαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Stamatopoulou Vasiliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0F46ED01-C65B-4774-8A91-138800E08805
Έτος 2022
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασιλική Σταματοπούλου, "Ποιες οι δυνατότητες κατακόρυφων κηπεύσεων στην αναδιαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94621
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τι είναι, τι προσφέρουν και πως λειτουργούν οι κατακόρυφες κηπεύσεις; Μπορούν τελικά να συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία της πόλης και ποιες είναι οι δυνατότητες τους στην αναδιαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου;Πριν από λίγα χρόνια οι πόλεις περιβάλλονταν από εκτάσεις αγροτικών περιοχών. Στις μέρες μας, οι αγροτικοί πληθυσμοί μειώνονται και τα αστικά κέντρα πληθαίνουν με αποτέλεσμα την επέκταση τους.Η συσσώρευση αυτή στα κέντρα των πόλεων εντείνουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις σήμερα. Συγκεκριμένα, το μικροκλίμα, η αστική θερμική νησίδα και η ανάγκη μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας είναι ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και θα εξετάσουμε πως οι κατακόρυφες κηπεύσεις μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση τους.“Οι κατακόρυφες κηπεύσεις θεωρούνται ένα στοιχείο ενσωματωμένο στο σχεδιασμό κτιρίων χρησιμοποιώντας νέες τεχνικές.” Η μαζική αστική ανάπτυξη σε συνδυασμό με τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή νέων κτιριακών μονάδων, τα οποία συγκρατούν αποτελεσματικά τη θερμότητα, δημιουργούν αδιαπέραστες επιφάνειες, επηρεάζοντας έτσι το τοπικό κλίμα των πόλεων. Επίσης οι επιφάνειες των κτηρίων απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία και την εκπέμπουν, στη συνέχεια, ως θερμότητα με αποτέλεσμα να θερμαίνονται οι αστικές περιοχές και ως επακόλουθο, οδηγούν στο φαινόμενο αστικής θερμικής νησίδας.“Μια πρόσοψη κτιρίου έχει δύο σημαντικές λειτουργίες, η μια είναι το αντιπροσωπευτικό στοιχείο της εικόνας του κτιρίου όταν παρατηρείται από το εξωτερικό, και η δεύτερη είναι το στοιχείο κάλυψης του εσωτερικού. Επομένως η σημασία της δεν περιορίζεται στο δομικό της ρόλο, αλλά και στις επιδράσεις της στο χώρο μέσα και γύρω από το κτίριο.” (Ajla Aksamija, 2022)Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το εξωτερικό των κτιρίων, ο ρόλος των κατακόρυφων κηπεύσεων πέραν του αισθητικού αφορά και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας καθώς και την αντιμετώπιση της οικολογικής και κλιματικής κρίσης. Ενώ αναφορικά με το εσωτερικό, οι φυτεμένες προσόψεις – κατακόρυφες κηπεύσεις επηρεάζουν την θερμοκρασία τους κτιρίου και ως επακόλουθο μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας. Αναλυτικότερα, όταν σε ένα κτίριο η πρόσοψη είναι φυτεμένη, η θερμοκρασία λειτουργεί ως θερμομόνωση για το κτίριο, κατά αυτόν τον τρόπο η εσωτερική θερμοκρασία διατηρείται πιο σταθερή χωρίς να επηρεάζεται άμεσα από την εξωτερική. Επίσης, σύμφωνα με έρευνες, οι πράσινες προσόψεις βοηθούν στην ψυχολογία και την συγκέντρωση των ανθρώπων. Έτσι όταν μιλάμε για εγκαταστάσεις επιχειρήσεων – γραφείων οι εργαζόμενοι είναι πιο αποδοτικοί.Οι κατακόρυφες κηπεύσεις αποδεικνύεται ότι έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο αστικό περιβάλλον, επηρεάζοντας σημαντικά τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τα επίπεδα θορύβου, την ποιότητα του αέρα, την ψυχολογία και υγεία των ανθρώπων καθώς και την οικονομικούς παράγοντες όσον αφορά την κτηριακή κλίμακα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά