Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός, κατασκευή και μελέτη λειτουργίας πειραματικής διάταξης αντλίας θερμότητας

Kryfos Dionysios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FC821EC1-C1A3-4FF9-BDEC-216A1086C2FA
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Διονύσιος Κρυφός, "Σχεδιασμός, κατασκευή και μελέτη λειτουργίας πειραματικής διάταξης αντλίας θερμότητας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94624
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες που έχει δημιουργήσει η κλιματική αλλαγή, καθώς επίσης και η ενεργειακή κρίση που διανύουμε αυτήν την περίοδο έχουν στρέψει το ενδιαφέρον του ενεργειακού τομέα προς τη χρήση τεχνολογιών με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υψηλή λειτουργική απόδοση. Μια τέτοια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία, είναι αυτή των αντλιών θερμότητας. Με αφορμή τα παραπάνω, αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε η κατασκευή μίας πλήρως λειτουργικής διάταξης αντλίας θερμότητας νερού – νερού, ως πρακτική εφαρμογή της θεωρίας στην οποία βασίζεται η λειτουργία των αντλιών θερμότητας.Πιο συγκεκριμένα η λειτουργία της διάταξης αυτής, βασίζεται στην αρχή λειτουργίας του ψυκτικού κύκλου συμπίεσης ατμών, ενώ ο σχεδιασμός και η κατασκευή της έγινε, με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει τη δυνατότητα παροχής μετρήσεων μεγεθών όπως θερμοκρασία (νερού, ψυκτικού μέσου), παροχής (νερού), πίεσης (ψυκτικού μέσου) καθώς επίσης και διαφόρων ηλεκτρικών μεγεθών, για τη διενέργεια πειραμάτων. Τα δεδομένα των πειραματικών μετρήσεων αναλύθηκαν και επεξεργάστηκαν ώστε να προσδιοριστούν οι λειτουργικές δυνατότητες της διάταξης.Η παρούσα διπλωματική εργασία δομείται ως εξής:Αρχικά, στο 1ο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της τεχνολογίας των αντλιών θερμότητας, αλλά και μια γενικότερη περιγραφή των διαφόρων τύπων και εφαρμογών των συστημάτων αντλιών θερμότητας, καθώς επίσης και της παρουσίας τους στην παγκόσμια αγορά.Στο 2ο κεφάλαιο παρατίθεται το απαραίτητο για την εκπόνηση της εργασίας θεωρητικό υπόβαθρο, με έμφαση στον ψυκτικό κύκλο συμπίεσης ατμών.Στη συνέχεια, στο 3ο κεφάλαιο γίνεται λεπτομερής περιγραφή του σχεδιασμού, της διαδικασίας κατασκευής, αλλά και της πειραματικής λειτουργίας της διάταξης.Τέλος, στο 4ο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την ανάλυση και επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος MS excel και ενός κώδικα που αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού Python. Με βάση τα αποτελέσματα προσδιορίστηκε ο συντελεστής απόδοσης και ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης της πειραματικής διάταξης αντλίας θερμότητας νερού – νερού. Ο συντελεστής απόδοσης παρουσιάζει τιμές από 3 έως 4, ενώ ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης παρουσιάζει τιμές από 2.5 έως 3.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά