Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η μελέτη ενός νέου κβαντιστή εμπνευσμένου από τις νευροεπιστήμες σε μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική συμπίεσης εικόνας

Papanastasiou Anastasios-Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8BC5CC25-7615-48B1-BBFE-CF412F362AB2
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστάσιος-Παναγιώτης Παπαναστασίου, "Η μελέτη ενός νέου κβαντιστή εμπνευσμένου από τις νευροεπιστήμες σε μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική συμπίεσης εικόνας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94681
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε αυτήν τη διπλωματική εργασία μελετάται η απόδοση ενός κβαντιστή που προτάθηκε το 2021, ονόματι DUAL-SIM, εντός μιας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής συμπίεσης εικόνας. Αυτός ο κβαντιστής εμπνέεται από τη δομή και τις λειτουργίες του ανθρώπινου οπτικού συστήματος και των βιολογικών νευρώνων οι οποίοι έχουν την ικανότητα να μετατρέπουν και να κωδικοποιούν ένα οπτικό ερέθισμα σε μια ακολουθία διακριτών γεγονότων ονόματι ακολουθία αιχμών βάσει των οποίων γίνεται η κβάντιση μιας εικόνας. Η ακολουθία αυτή των αιχμών επιτρέπει να γίνεται καταγραφή ενός δυναμικού σήματος, δηλαδή σήματος χρονικά μεταβαλλόμενου, και να καταγράφει μόνο την πληροφορία που αλλάζει, δίνοντας λιγότερη σημασία σε ό,τι είναι στατικό. Ο κβαντιστής λοιπόν, αξιοποιεί το χαρακτηριστικό του οπτικού συστήματος να ξεχωρίζει τη στατική από τη δυναμική πληροφορία και να καταγράφει μόνο τα νέα γεγονότα που προκύπτουν. Στην εργασία αυτή, ο εμπνευσμένος από τις νευροεπιστήμες κβαντιστής συνδυάζεται με σύγχρονα φίλτρα, όπως τον διακριτό μετασχηματισμό συνημιτόνου (DCT) και τον διακριτό μετασχηματισμό κυματιδίων (DWT), προκειμένου να μελετηθεί τόσο το αντιστάθμισμα μεταξύ της απόδοσης και της παραμόρφωσης που δημιουργεί η προτεινόμενη αρχιτεκτονική συμπίεσης εικόνας όσο και η συμπεριφορά του κβαντιστή αν αυτός εισαχθεί σε ένα συμβατικό περιβάλλον αρχιτεκτονικής συμπίεσης εικόνων, όπως αυτού των αλγορίθμων JPEG και JPEG2000.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά