Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Θραυστο-μηχανική συμπεριφορά κεραμικών υλικών ενισχυμένων με μεταλλικά σωματίδια

Rosios Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F955CA70-2EA1-4CA2-BA14-A46D5F6C2C08
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Ρώσιος, "Θραυστο-μηχανική συμπεριφορά κεραμικών υλικών ενισχυμένων με μεταλλικά σωματίδια", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94691
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία κάνει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της μηχανικής συμπεριφοράς των σύνθετων υλικών με κεραμική μήτρα και μεταλλική ενίσχυση. Μελετώνται οι ελαστικές μηχανικές τους ιδιότητες αλλά και οι τελικές τους ιδιότητες (κατά τη θραύση/αστοχία τους). Πειραματικά δεδομένα ελαστικών ιδιοτήτων από τη βιβλιογραφία συγκρίνονται με μοντέλα που αναπτύχθηκαν για να περιγράψουν/προβλέψουν το μέτρο ελαστικότητας των σύνθετων αυτών υλικών. Η μεταλλική ενίσχυση οδηγεί σε σύνθετα υλικά με κεραμική μήτρα τα οποία είναι λιγότερο ευπαθή σε ψαθυρή θραύση λόγω διάδοσης ρωγμής. Η βελτίωση επιτυγχάνεται με την ενεργοποίηση μιας σειράς μηχανισμών βελτίωσης της αντοχής και της δυσθραυστότητας των συνθέτων αυτών υλικών. Οι μηχανισμοί αυτοί αναλύονται και κρίνονται επίσης στη παρούσα διπλωματική εργασία. Έμφαση δίνεται στα σύνθετα υλικά με μήτρα Al2O3 (αλουμίνας) ενισχυμένης με μεταλλικά εγκλείσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά