Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παραδοσιακά και νεότερα κτίρια Σουφλίου, ζητήματα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς

Chatzopoulou Athanasia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6BCAF3FD-AACF-4CA2-9184-98920CD3161E
Έτος 2023
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανασία Χατζοπούλου, , "Παραδοσιακά και νεότερα κτίρια Σουφλίου, ζητήματα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94732
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται την ανάδειξη ζητημάτων αναγνώρισης του χαρακτήρα ενός οικισμού και την ανάλυση των δεδομένων για την προστασία και ανάδειξη του χαρακτήρα του συνόλου και το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στον οικισμό Σουφλί του Νομού Έβρου. Ειδικότερα, στην έρευνα παρουσιάζονται και συγκρίνονται ως αρχιτεκτονικές μορφές και σύνολα παραδοσιακά και νεότερα κτίρια του οικισμού. Στην εισαγωγή γίνεται αναφορά σε γενικούς ορισμούς όπως η πολιτιστική κληρονομιά και οι οργανισμοί που προστατεύουν σημαντικά μνημεία της αρχιτεκτονικής. Στην συνέχεια, γίνεται παρουσίαση του οικισμού, σύντομη ιστορική αναδρομή έως τα νεότερα χρόνια και την σημερινή κατάσταση του οικισμού. Γίνεται παρουσίαση των κτιρίων που επιλέχθηκαν με την βοήθεια καρτελών οι οποίες περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρονολόγηση, τη σημερινή χρήση του κτίσματος, τον βαθμό αλλοίωσης της παραδοσιακής μορφής και οι φωτογραφίες παρουσιάζουν την εικόνα του κάθε κτίσματος την χρονική περίοδο 1982-1984 ή και σε κάποιες περιπτώσεις παλαιότερα σε αντιδιαστολή με την σημερινή του εικόνα. Γίνεται σύγκριση των κτιρίων αυτών με νεότερα κτίρια και την γενική εικόνα του οικισμού, με την βοήθεια του νομοθετικού πλαισίου προστασίας του οικισμού. Στοχεύεται η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της προστασίας και της διατήρησης του χαρακτήρα του οικισμού αλλά και κατά πόσο εναρμονίζονται τα νεότερα κτίσματα με τον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού και αν καταφέρνουν να συνυπάρχουν χωρίς να επισκιάζουν τα παραδοσιακά κτίρια.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά