Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτική ανάλυση των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης γεωλογικών σχηματισμών που εμπεριέχουν σπάνιες γαίες στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό χώρο

Ritis Athanasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CB029469-FEFB-47C8-830A-5EC3524F4B82
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανάσιος Ρίτης, "Συγκριτική ανάλυση των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης γεωλογικών σχηματισμών που εμπεριέχουν σπάνιες γαίες στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό χώρο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94753
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι Σπάνιες Γαίες (ΣΓ)με την πρόοδο της τεχνολογίας, αποκτούν διαρκώς αυξανόμενο ρόλο και σήμερα η χρήση τους είναι καθοριστική για την κατασκευή σημαντικών εφαρμογών σε πολλά επίπεδα της ανθρώπινης ζωής και πολιτισμού. Το αναδυόμενο αυτό επιστημονικό πεδίο έχει πολυδύναμο ρόλο όχι μόνο στη παγκόσμια τεχνολογία, αλλά και στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική αλληλεπίδραση μεταξύ των κρατών του πλανήτη.Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν να εμπλουτιστεί η σχετικά φτωχή βιβλιογραφική ενημέρωση στην Ελληνική γλώσσα, και να αναδειχτούν παραδείγματα περιοχών, με δυνητική προοπτική στο πεδίο της εκμετάλλευσης, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Επίσης, να τονιστεί η ανάγκη επιτάχυνσης της τεχνολογικής προόδου στην κατεύθυνση της επίλυσης προβλημάτων εξόρυξης και μεταλλουργικής επεξεργασίας των σπανίων γαιών προς όφελος της ανθρώπινης προόδου και ευημερίας και να αναδειχθούν συγχρόνως οι παράμετροι του σεβασμού στο περιβάλλον και της παγκόσμιας συνεργασίας.Για την επίτευξη των παραπάνω, μετά από τον βιβλιογραφικό ορισμό, την ταξινόμηση των ΣΓ, την παρουσίαση του γεωλογικού και ορυκτολογικού περιβάλλοντός των, αναφέρονται οι εφαρμογές τους στη σύγχρονη ζωή, αλλά και το περιβαλλοντολογικό - οικονομικό πλαίσιο και τα κριτήρια που διέπουν την εκμετάλλευσή τους. Αναφέρεται η κατανομή των ΣΓ σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και πανελλαδικό επίπεδο. Γίνεται εμφανής ο παγκόσμιος ρόλος της Κίνας σε εξορυκτικό επίπεδο, ενώ η σχετική με τις ΣΓ τεχνολογία μεταλλουργίας που διαθέτει, την καθιστούν σημαντικό παγκόσμιο συνεργάτη στο συγκεκριμένο πεδίο. Τέλος σε δύο περιοχές στην Ευρώπη (Norra Kärr που βρίσκεται στη νοτιοκεντρική Σουηδία και το Kvanefjeld που βρίσκεται στην νότια Γροιλανδία) και σε δύο στην Ελλάδα ( Παρνασσό -Γκιώνα στη Στερεά Ελλάδα και στην περιοχή Nέας Περάμου και Στρυμονικού κόλπου στη ευρύτερη περιοχή Καβάλας), μελετάται και αναλύεται η πιθανότητα εξορυκτικού οφέλους.Συμπερασματικά, παρά τον παγκόσμια πρωταγωνιστικό ρόλο των ΣΓ στην τεχνολογία, οικονομία και πολιτική, η εξορυκτική και μεταλλουργική διεργασία στις οποίες υπόκεινται είναι αρκετά πίσω ακόμη και εξαρτώνται όχι μόνο από την σχετική τεχνολογία και τεχνογνωσία, αλλά και από περιβαλλοντολογικούς κανόνες, καθώς και από κοινωνικές και πολιτικές συμπεριφορές. Στις αναλυθείσες περιοχές στην Ευρώπη η μελλοντική εξόρυξη και εκμετάλλευση των ΣΓ επιβραδύνεται από περιβαλλοντολογικούς και οικονομικούς περιορισμούς, ενώ στην Ελλάδα η επιπλέον πληρέστερη μελέτη της ορυκτολογίας και γεωλογίας των υποψηφίων περιοχών θα μπορούσε να αυξήσει την μελλοντική δυναμική τους στο πεδίο των ΣΓ.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά