Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Gradual replacement of Ca2+ with Mg2+ ions in brushite for the production of Ca1−xMgxHPO4·nH2O materials

Alshaaer Mazen, Issa Khalil, Alanazi Abdulaziz, Mallouh Saida A., Afify Ahmed, Moustapha Moustapha Eid, Komnitsas Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/31E88E07-5E39-4FA2-85E7-98589DED0214
Έτος 2021
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά M. Alshaaer, K. Issa, A. Alanazi, S. A. Mallouh, A. S. Afify, M. E. Moustapha, and K. Komnitsas, “Gradual replacement of Ca2+ with Mg2+ ions in brushite for the production of Ca1−xMgxHPO4·nH2O materials,” Minerals, vol. 11, no. 3, Mar. 2021, doi: 10.3390/min11030284. https://doi.org/10.3390/min11030284
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The present study investigates the gradual replacement of Ca2+ with Mg2+ ions in brushite (CaHPO4·2H2O). To date, this approach has not been systematically explored and may prove beneficial for the production of Ca1−xMgxHPO4·nH2O materials with tailored properties which are suitable for environmental and medical applications. For their production, solutions of sodium dihydrogen orthophosphate dehydrate, NaH2PO4·2H2O, calcium nitrate tetrahydrate, Ca(NO3)2·4H2O, magnesium nitrate hexahydrate, Mg(NO3)2·6H2O and ammonium hydroxide solution, NH4OH, were used. At low Mg/Ca molar ratios (up to 0.25) in the starting solution, partial replacement of Ca with Mg takes place (Mg doping) but no struvite is produced as discrete phase. When the Mg/Ca molar ratio increases gradually to 1.5, in addition to Mg-doped brushite, struvite, NH4MgPO4·6H2O, precipitates. The microstructure of the materials produced for different degrees of Ca replacement with Mg has been analyzed in depth with the use of powdered XRD (X-ray diffraction), XPS (X-ray photoelectron spectroscopy), thermogravimetric (TG) analysis and SEM (scanning electron microscopy). The results of this study prove that the Mg/Ca ratio in the starting solution can be monitored in such a way that materials with tailored composition are obtained.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά