Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επιλογή του κατάλληλου στελέχους μικροφυκών Stichococcus sp. με χαρακτηριστικά μειωμένης χλωροφύλλης και υψηλότερης παραγωγής λιπιδίων

Pantelidaki Konstantina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/68DFA558-1486-4941-89CF-C28A6B6C7110
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνα Παντελιδάκη, "Επιλογή του κατάλληλου στελέχους μικροφυκών Stichococcus sp. με χαρακτηριστικά μειωμένης χλωροφύλλης και υψηλότερης παραγωγής λιπιδίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94912
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η μεγιστοποίηση της ανάπτυξης μικροφυκών, με τη μείωση του «φαινόμενου σκίασης» που δημιουργείται από την υψηλή συγκέντρωση χλωροφύλλης στην κυτταρική μάζα των μικροφυκών. Για την επίτευξη των παραπάνω, εφαρμόστηκε μεταλλαξιογόνος παράγοντας στο στέλεχος μικροφυκών Stichococcus sp. και επιλέχθηκαν τα στελέχη με χαμηλή περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη. Αυτά τα στελέχη δοκιμάστηκαν στη συνέχεια ως προς την αποδοτικότητα της ανάπτυξης και για την ικανότητά τους να παράγουν λιπίδια και χρωστικές ουσίες. Το στέλεχος Stichococcus sp., είναι ένα πράσινο μικροφύκι ραβδοειδούς σχήματος, το οποίο ανήκει στην ταξινόμηση των χλωροφύτων. Είναι ανθεκτικό σε ακραίες τιμές pH, υψηλές θερμοκρασίες, αλατότητα και θρεπτικά συστατικά στο περιβάλλον ανάπτυξης του. Αναπτύσσεται κυρίως σε αλατούχο νερό, αλλά οι ερευνητές το έχουν συναντήσει να αναπτύσσεται σε γλυκό νερό, έδαφος, ακόμη και στο ακραίο περιβάλλον της Ανταρκτικής. Η μετάλλαξη του Stichococcus sp. επιτεύχθηκε με τη χρήση μεθανοσουλφονικού αιθυλεστέρα (EMS) ως χημικό μεταλλαξιογόνο. Το EMS είναι ένας παράγοντας αιθυλίωσης, ο οποίος προκαλεί αλλαγές στο DNA των μικροφυκών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη ανά κύτταρο μειώθηκε επιτυχώς στα μεταλλαγμένα στελέχη με την ονομασία EMS1 και EMS2.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά