Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ορυκτολογική και γεωχημική μελέτη του κοιτάσματος μπεντονίτη της Αγίας Ειρήνης στην Μήλο

Kalagri Olympia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3463B988-DECD-4CB7-97B5-2A4DFB17183C
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ολυμπία Καλαγρή, "Ορυκτολογική και γεωχημική μελέτη του κοιτάσματος μπεντονίτη της Αγίας Ειρήνης στην Μήλο", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94914
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, στόχο είχε την ορυκτολογική και γεωχημική μελέτη του νότιου τομέα του κοιτάσματος μπεντονίτη της Αγίας Ειρήνης στην Μήλο. Για τον σκοπό αυτό, μελετήθηκαν 25 δείγματα μπεντονίτη που μας απέστειλε η εταιρεία «Greek Mining Ltd» έπειτα από την δειγματοληψία που διεξήγαγε στην περιοχή. Η ποσοτική ορυκτολογική ανάλυση των ολικών δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο Rietveld ενώ για τον προσδιορισμό του μεγέθους και της θέσης του φορτίου κρυσταλλικής δομής (ΦΚΔ) εξετάστηκαν τα αργιλικά κλάσματα των μπεντονιτών μετά από κορεσμό με K και Li. Οι χημικές αναλύσεις έγιναν με φασματοσκοπία ακτίνων-X φθορισμού (XRF) χρησιμοποιώντας δισκία τηγμάτων. Κατόπιν, το ΦΚΔ των σμεκτιτών προσδιορίστηκε βάσει της μεθόδου των Christidis & Eberl (2003) και η θέση του ΦΚΔ με τη μέθοδο Green-Kelly. Τέλος, εφαρμόστηκε γεωστατιστική ανάλυση με κώδικα που δόθηκε έτοιμος σε υπολογιστικό περιβάλλον της Matlab, για την εκτίμηση των τιμών διαφόρων παραμέτρων των μπεντονιτών (ορυκτές φάσεις, κύρια χημικά στοιχεία, ΦΚΔ). Στόχος της ανάλυσης ήταν η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις χωρικές διακυμάνσεις και τις κατανομές των μεταβλητών ή την ύπαρξη τυχόν τάσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά