Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκχύλιση αργύρου με υδροθερμική επεξεργασία από πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελς στο τέλος του κύκλου ζωής τους

Lagoudakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/15E91AF9-106F-4710-8AB0-06AAB2B5FAE3
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Λαγουδάκης, "Εκχύλιση αργύρου με υδροθερμική επεξεργασία από πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελς στο τέλος του κύκλου ζωής τους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94937
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η πρώτη μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων πρώτης γενιάς πραγματοποιήθηκε γύρω στο 2000, και δεδομένης της τυπικής διάρκειας ζωής ενός φωτοβολταϊκού πλαισίου περίπου 20 έως 25 χρόνια, σύντομα θα προκύψει το πρόβλημα της διαχείρισης των πολλών αποβλήτων πολυκρυσταλλικών φωτοβολταϊκών πλαισίων. Η ανακύκλωση των επιμέρους υλικών των φωτοβολταϊκών πάνελ θα πρέπει να θεωρείται εξαιρετικά σημαντική εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Η ποσότητα και η ποιότητα των υλικών που μπορούν να ανακτηθούν με τις προτεινόμενες τεχνικές ανακύκλωσης αποτελούν βασικούς παράγοντες για την οικονομική βιωσιμότητα. Λόγω του ευρέος φάσματος των συστατικών που απαντώνται σε ένα πάνελ, η ανακύκλωση των ηλιακών πλαισίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Λόγω της μεγάλης δυσκολίας ανακύκλωσης των κυψελών c-Si, τα περιζήτητα στοιχεία όπως το αλουμίνιο και ο άργυρος γίνονται όλο και πιο επωφελή για τη βελτίωση της οικονομικής σκοπιμότητας της ανακύκλωσης. Τα φωτοβολταϊκά πάνελ χρησιμοποιούν τον άργυρο, ο οποίος εντοπίζεται κυρίως στο στρώμα ημιαγωγού των φωτοβολταϊκών μονάδων πρώτης γενιάς. Για το λόγο αυτό, στη συγκεκριμένη εργασία εξετάστηκαν πειραματικές συνθήκες αναφορικά με την βέλτιστη δυνατή ανάκτηση του αργύρου από τα πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά απόβλητα 1ης γενιάς. Ο σκοπός αφορούσε την εύρεση των βέλτιστων συνθηκών για την υδροθερμική και τη θερμική μέθοδο όπου ο άργυρος ανακτάται πλήρως από το πάνελ. Ειδικότερα, εφαρμόστηκε η χειρωνακτική και η θερμική προεπεξεργασία όπως αναφέρεται και σε παλαιότερες μελέτες με μικρές διαφοροποιήσεις ως προς τις συνθήκες διεξαγωγής. Στη συνέχεια, υλοποιήθηκε η υδροθερμική επεξεργασία με τη χρήση HNO3 ως εκχυλιστικό αντιδραστήριο, μέθοδος που πρώτη φορά εφαρμόστηκε, για την ανάκτηση αργύρου από φωτοβολταϊκά απόβλητα, και επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν πειράματα με τη θερμική επεξεργασία με υποβοηθούμενη ανάδευση. Κύρια διαπίστωση από την παρούσα μελέτη, αφορά την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων αναφορικά με το στάδιο της προεπεξεργασίας, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν τα βέλτιστα επιθυμητά αποτελέσματα για την υδροθερμική επεξεργασία, καταγράφοντας μέγιστο ποσοστό εκχύλισης αργύρου ίσο με 88,45%. Αναφορικά με τη θερμική μέθοδο, τα αποτελέσματα ήταν συγκρίσιμα, καθώς σε ορισμένες συνθήκες ο άργυρος ανακτήθηκε πλήρως, καταγράφοντας σε τρεις πειραματικές μετρήσεις ποσοστά εκχύλισης ίσα με 100%.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά