Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίδραση της μικροκυματικής ακτινοβολίας στη λειοτρίβηση βωξίτη

Kalaridis Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2B3DF46E-D106-4BFD-A638-AFDAB33EE6DE
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Καλαρίδης, "Επίδραση της μικροκυματικής ακτινοβολίας στη λειοτρίβηση βωξίτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.94941
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια με την μελέτη της διαδικασίας της λειοτρίβησης. Είναι γνωστό ότι η λειοτρίβηση με σφαιρόμυλο είναι μια πολύ ενεργοβόρα διεργασία και γι’ αυτό τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες μείωσης των ενεργειακών της απαιτήσεων, γιατί μια μικρή μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται οδηγεί σε μείωση του κόστους ανά μονάδα βάρους του υλικού. Η παρούσα διπλωματική εστιάστηκε στη μελέτη της χρήσης της μικροκυματικής ενέργειας στην λειοτρίβηση του βωξίτη.Αυτή η διπλωματική εργασία μελετά την επίδραση της μικροκυματικής ακτινοβολίας στη λειοτρίβηση του βωξίτη Φωκίδας. Η θέρμανση με μικροκύματα μπορεί να είναι μια αποτελεσματική εναλλακτική λύση στη συμβατική θέρμανση καθώς συμβάλλει στην αύξηση της ευθραυστότητας του υλικού και στη μείωση της κατανάλωσης της συνολικής ενέργειας.Για αυτόν τον λόγο πραγματοποιήθηκαν δοκιμές λειοτρίβησης σε συγκεκριμένα κοκκομετρικά κλάσματα βωξίτη με τη χρήση του εργαστηριακού σφαιρόμυλου. Ειδικότερα, το υλικό υποβλήθηκε σε θέρμανση σε φούρνο μικροκυμάτων ισχύος 400 W και 800 W και στην συνέχεια έγινε σύγκριση με τα αποτελέσματα που προέκυψαν όταν το μετάλλευμα δεν είχε υποβληθεί σε μικροκυματική ακτινοβολία (0 W). Σύμφωνα με την διαδικασία τα κλάσματα τροφοδοσίας που επιλέχθηκαν λειοτριβήθηκαν σε συγκεκριμένους χρόνους (0.5, 2, 4, 16 και 32 min) και τα προϊόντα που παρήχθησαν μελετήθηκαν με τη χρήση των κινητικών μοντέλων λειοτρίβησης.Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το υλικό θραύεται ευκολότερα με την επεξεργασία στα μικροκύματα και συγκεκριμένα όσο αυξάνεται η ένταση της μικροκυματικής ακτινοβολίας επιτυγχάνεται και βέλτιστη θραύση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά