Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ενεργοποιημένα εξανθρακώματα αγροτικών υπολειμμάτων ως προσροφητικά υλικά στροντίου από υδατικά διαλύματα. Κινητική και ισόθερμες ρόφησης

Stathopoulou Vasiliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5F517A93-26E9-48A2-98C6-0D66FACDFD44
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασιλική Σταθοπούλου, "Ενεργοποιημένα εξανθρακώματα αγροτικών υπολειμμάτων ως προσροφητικά υλικά στροντίου από υδατικά διαλύματα. Κινητική και ισόθερμες ρόφησης.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95031
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η προκειμένη Διπλωματική εργασία είχε ως σκοπό την διερεύνηση της αξιοποίησης των στερεών προϊόντων πυρόλυσης αγροτικής βιομάζας με στόχο την απορρύπανση εδαφών και υδάτων. Συγκεκριμένα, φλοιοί αμυγδάλου, πυρήνες ροδάκινου και φλοιοί καρυδιού πυρολύθηκαν στους 700⁰C και στους 800⁰C και στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε φυσική ενεργοποίηση με ατμό ή διοξείδιο του άνθρακα. Τα βιοεξανθρακώματα μελετήθηκαν ως προς την προσροφητική τους ικανότητα συγκράτησης στροντίου από διάφορα διαλύματα. Οι συγκεντρώσεις του στροντίου στα διαλύματα ήταν 1, 5, 10, 25, 50, 75 και 100 ppm. Πραγματοποιήθηκε σύγκριση των αποτελεσμάτων της κινητικής της ρόφησης, και της προσρόφησης σε ισορροπία, ώστε να αξιολογηθεί η ποιότητα των βιοεξανθρακωμάτων ως μέσων απορρύπανσης. Η φυσική ενεργοποίηση των βιοεξανθρακωμάτων με ατμό ή διοξείδιο του άνθρακα αύξησε δραστικά την ειδική επιφάνεια των δειγμάτων. Τα ενεργοποιημένα βιοεξανθρακώματα με ατμό στους 700°C εμφάνισαν την υψηλότερη τιμή ειδικής επιφάνειας 654.7 m2/g στους φλοιούς αμυγδάλου. Για τα δείγματα τα οποία ενεργοποιήθηκαν με ατμό τα μέγιστα ποσοστά προσρόφησης παρατηρήθηκαν στα 10 ppm στροντίου, 99% για τους φλοιούς αμυγδάλου, 85.1% για τους φλοιούς καρυδιού και 85.4% για τους πυρήνες ροδάκινου. Τα φυσικώς ενεργοποιημένα δείγματα με διοξείδιο του άνθρακα εμφάνισαν μέγιστα ποσοστά ρόφησης 100% το αμύγδαλο στο 1 ppm στροντίου, 83% το καρύδι στα 5ppm στροντίου, και 87% το ροδάκινο στα 5ppm στροντίου. Για τα περισσότερα δείγματα το μοντέλο του Langmuir προσομοίασε καλύτερα τα πειραματικά δεδομένα της προσρόφησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά