Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χαρακτηριστικές μεταλλευτικές και μεταλλουργικές καινοτομίες κατά την Αναγέννηση, με έμφαση στην συμβολή του Agricola

Papadopoulos Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/864786C6-2B4C-49C3-99B4-2DAA62FB23D5
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, "Χαρακτηριστικές μεταλλευτικές και μεταλλουργικές καινοτομίες κατά την Αναγέννηση, με έμφαση στην συμβολή του Agricola", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95054
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει την εξελικτική πορεία της μεταλλευτικής και της μεταλλουργίας κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης, με ιδιαίτερη έμφαση στον «Πατέρα της μεταλλευτικής και της ορυκτολογίας» Georgius Agricola και στον καθοριστικό ρόλο του στην ανάδειξη και καθιέρωσή τους σε επιστημονικό επίπεδο. Όσες αναφορές υπάρχουν στην ελληνική βιβλιογραφία έως σήμερα στο έργο και στη συμβολή του, είναι αποσπασματικές και σχετικά επιφανειακές. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει κάποιες από τις πιο σημαντικές πτυχές του έργου του, οι οποίες θεωρούνται καινοτόμες για την εποχή τους.Μέχρι την εποχή του Agricola, το έργο του Πλίνιου του Πρεσβύτερου «Historia Naturalis» ήταν η κύρια πηγή πληροφοριών για τα μέταλλα και τις τεχνικές εξόρυξής τους. Ο Agricola αναγνώρισε το χρέος που όφειλε σε αρχαίους συγγραφείς, όπως ο Πλίνιος και ο Θεόφραστος και έκανε πολλές αναφορές στα έργα αυτά. O ίδιος όμως ήταν επίσης αυτός που επεξήγησε πώς εμφανίζονται οι φλέβες μεταλλευμάτων μέσα και πάνω στο έδαφος. Περιέγραψε την αναζήτηση φλεβών και την λεπτομερή αποτύπωση, καθώς και την έκπλυση των μεταλλευμάτων για τη συλλογή των βαρύτερων πολύτιμων μεταλλικών στοιχείων, όπως ο χρυσός και ο κασσίτερος.Το έργο του είναι μια συστηματική, εικονογραφημένη πραγματεία για την μεταλλευτική και την μεταλλουργία. Περιγράφει διαδικασίες εξόρυξης μεταλλευμάτων από το έδαφος και διαχωρισμού των μετάλλων από το μετάλλευμα. Ήταν πράγματι από τους πρώτους που χρησιμοποίησε τον παραγωγικό συλλογισμό παρά την αυθεντία ορισμένων μελετητών και την παρατήρηση σε αντίθεση με την εικασία, θέτοντας με τον τρόπο αυτό τις βάσεις για τη Γεωλογία ως επιστήμη.Το «De Re Metallica» (Περί της φύσης των μετάλλων) - 1556 είναι το πιο γνωστό έργο του Agricola και αποτελεί ορόσημο καθώς θεωρείται θεμελιώδες για την Μεταλλευτική και τις Γεωεπιστήμες. Το έργο δημιουργήθηκε σε μια εποχή η οποία χαρακτηρίστηκε από ιστορικές αλλαγές στη θρησκευτική σκέψη, καθώς και στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.Για περίπου δύο αιώνες το έργο του αποτέλεσε το βασικό εγχειρίδιο και οδηγό για τους μεταλλωρύχους και τους μεταλλουργούς. Αξίζει, επίσης να σημειωθεί ότι το «De Re Metallica» εκδόθηκε δέκα φορές σε τρεις γλώσσες, σε μια εποχή όπου η εκτύπωση τέτοιου όγκου δεν ήταν συνηθισμένο εγχείρημα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά