Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ενσωματωμένο σύστημα πραγματικού χρόνου για εύρεση ανοιγμάτων διαφυγής με σκοπό την πλοήγηση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος

Loukopoulos-Chatzigiosis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/86A9EBB8-7FA6-42AB-AE7D-9DD10A61BA1F
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Λουκόπουλος-Χατζηγιώσης, "Ενσωματωμένο σύστημα πραγματικού χρόνου για εύρεση ανοιγμάτων διαφυγής με σκοπό την πλοήγηση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95104
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV's), γνωστά και ως drones, αποτελούν πολύ χρήσιμα εργαλεία για διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων της παρακολούθησης, του ελέγχου, της παράδοσης και των αποστολών έρευνας και διάσωσης. Η αυξανόμενη ενσωμάτωση των UAVs έχει οδηγήσει σε μια αυξανόμενη ζήτηση για προηγμένα συστήματα αυτόνομης πλοήγησης. Η αυτόνομη πλοήγηση αναφέρεται στην ικανότητα των UAV's να πλοηγούνται και να μανοβράρουν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, βασιζόμενα σε αισθητήρες, αλγόριθμους και διαδικασίες λήψης αποφάσεων που βρίσκονται στο εσωτερικό τους. Δύο από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις στην αυτόνομη πλοήγηση των UAVs είναι η τοποθέτηση, και ο χαρτογραφικός προσανατολισμός, που αφορά τη δυνατότητα του drone να δημιουργήσει ένα χάρτη του περιβάλλοντός του προκειμένου να πλοηγηθεί σε αυτόν. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η ανίχνευση των ανοιγμάτων διαφυγής, τα οποία είναι κρίσιμα σε επείγουσες καταστάσεις, επιτρέποντας στο UAV να πλοηγηθεί μέσα από στενά ή πολύπλοκα περιβάλλοντα. Σε αυτή την εργασία, παρουσιάζουμε μια προσέγγιση που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της τοποθέτησης, του χαρτογραφικού προσανατολισμού και της ανίχνευσης ανοιγμάτων απόδρασης στην αυτόνομη πλοήγηση των UAVs , επιχειρώντας την ελαχιστοποίηση το κόστους, της κατανάλωσης ενέργειας και της υπολογιστικής ισχύος ενσωματώνοντας αλγορίθμους μηχανικής όρασης και αισθητήρες, διασφαλίζοντας ακριβή και ανθεκτική τοποθέτηση και χαρτογράφηση, καθώς και αποδοτική ανίχνευση ανοιγμάτων απόδρασης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά