Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση της ποιότητας των υπογείων υδάτων στις εντατικά καλλιεργήσιμες περιοχές του Κορινθιακού κόλπο

Vatikiotis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/229009DB-511C-4780-9B54-EDC812057E14
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Βατικιώτης, "Εκτίμηση της ποιότητας των υπογείων υδάτων στις εντατικά καλλιεργήσιμες περιοχές του Κορινθιακού κόλπο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95114
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται μια προσπάθεια διερεύνησης της ρύπανσης που παρατηρείται από νιτρικά του υδροφόρου ορίζοντα, στο βόρειο-ανατολικό τμήμα του νομού Κορινθίας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS), και πιο συγκεκριμένα οι μέθοδοι Kriging και Inverse Distance Weighting (IDW). Διάφοροι τοπογραφικοί χάρτες χρησιμοποιήθηκαν στο Γεωγραφικό Σύστημα ως πληροφορίες, οι οποίοι ψηφιοποιήθηκαν προκειμένου να αποτυπωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα το μορφολογικό υπόβαθρο της περιοχής. Στη περιοχή μελέτης, παρατηρήθηκε αυξημένη δραστηριότητα σε αγροτικές καλλιέργειες, οι οποίες αναμένονται να επιβαρύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, λόγω, αφενός της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και αφετέρου άλλων καλλιεργητικών πρακτικών που προκαλούν ρύπανση που καταλήγει στον υδροφόρο ορίζοντα. Αυξημένη συγκέντρωση σε νιτρικά ιόντα, παρατηρείται στις περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν έντονη αγροτική δραστηριότητα.Η παρούσα μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο λόγος που η οικιστική ανάπτυξη της περιοχής επιβαρύνει την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, οφείλεται στην μη ύπαρξη κεντρικού αποχετευτικούς συστήματος. Αυτό αφορά το βόρειο-ανατολικό τμήμα του νομού Κορινθίας. Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών αποτέλεσε βασικό εργαλείο προκειμένου να εξακριβωθούν οι καλύτερες μέθοδοι για την διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά