Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Στατιστική ανάλυση και μοντελοποίηση χρονοσειρών Αιολικού δυναμικού

Zachariou Ioanna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/52F532B4-00BF-4CBC-A519-4D339587D043
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα Ζαχαρίου, "Στατιστική ανάλυση και μοντελοποίηση χρονοσειρών Αιολικού δυναμικού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95157
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

H παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την εφαρμογή του μοντέλου ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) στην βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της ταχύτητας του ανέμου. Η βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη ορίζεται για χρονικό ορίζοντα από λίγα λεπτά έως μερικές ώρες. Τα δεδομένα που αναλύονται στην διπλωματική εργασία είναι ταχύτητες ανέμου για τις περιοχές του Τροόδους και του Αγρού στην Κύπρο, για την χρονική περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020. Οι χρονοσειρές ταχύτητας ανέμου που χρησιμοποιήθηκαν είναι δεδομένα επανανάλυσης (reanalysis) που προέρχονται από την βάση δεδομένων \href{http://www.soda-pro.com/web-services/meteo-data/gfs-forecasts}{SODA-PRO}. Η βάση αυτή παρέχει πρόσβαση σε ιστορικά και πραγματικού χρόνου μετεωρολογικά δεδομένα καθώς και σε προβλέψεις.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά