Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εξέλιξη της τεχνολογίας εξόρυξης χρυσού από προσχωματικά κοιτάσματα

Mathioudakis Spyridon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1688A9ED-FEF7-4F9F-A7B9-9FB4287B668C
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σπυρίδων Μαθιουδάκης, "Εξέλιξη της τεχνολογίας εξόρυξης χρυσού από προσχωματικά κοιτάσματα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95294
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία χρονολογική περιγραφή των τεχνολογιών εξόρυξης και επεξεργασίας προσχωματικών κοιτασμάτων χρυσού. Ο χρυσός αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα μέταλλα και έχει συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Πιθανότατα να είναι ένα από τα πρώτα μέταλλα που χρησιμοποιήθηκαν από τον άνθρωπο, όντας ένα από τα ελάχιστα που εμφανίζονται σε ελεύθερη μορφή. Οι μέθοδοι ανάκτησης και διαχωρισμού του χρυσού, και πιο συγκεκριμένα του προσχωματικού χρυσού, εφαρμόζονται από την αρχική εκμετάλλευση του στην Μικρά Ασία και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στην σημερινή βιομηχανικά εξελιγμένη εποχή. Οι διαδικασίες μεταβάλλονταν συνεχώς με την εξέλιξη του εξοπλισμού και της διαθέσιμης γνώσης σχετικά με τις εξορύξεις. Έτσι, ξεκινώντας από τις πρωτόγονες μεθόδους που εφαρμόσθηκαν στην Μικρά Ασία, ακολούθησε ο περίφημος μύθος του χρυσόμαλλου δέρατος και η αρχική χρήση του δέρματος προβάτου στην απόληψη του χρυσού. Ακολούθησαν οι βελτιωμένες τεχνικές του αυτοκράτορα Αυγούστου κατά την διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στην συνέχεια, χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα οι αξιοθαύμαστες αντλίες του Georgius Agricola, ενώ με την αποικιοκρατία της Αμερικής οι τεχνικές εξελίχθηκαν περαιτέρω, βελτιώνοντας τις αποτελεσματικές μεθόδους των αυτοχθόνων. Τέλος, η πιο σημαντική ίσως περίοδος στην εξόρυξη του προσχωματικού χρυσού υπήρξε η εποχή του «πυρετού του χρυσού», η οποία πραγματοποιήθηκε στα ποτάμια της Αμερικής κατά την διάρκεια του 18ου έως και τις αρχές του 19ου αιώνα.Στην διάρκεια του «πυρετού του χρυσού» της Αμερικής εφαρμόσθηκαν μέθοδοι διαχωρισμού, όπως τα ταψιά συγκέντρωσης χρυσού, τα κουτιά λίκνισης, οι υδροσυγκεντρωτές, οι βυθοκορήσεις, κάθε μία από τις οποίες είχε το δικό της ιστορικό υπόβαθρο και εξέλιξη. Οι συγκεκριμένες συσκευές θα αναλυθούν εκτενώς στο παρόν κείμενο, καθώς αποτέλεσαν τις θεμελιώδεις πρωταρχικές τεχνικές που εφαρμόσθηκαν στην εξόρυξη και την επεξεργασία των προσχωματικών κοιτασμάτων χρυσού. Οι διαδικασίες εξόρυξης αναπτύσσονται συνεχώς, με τις πιο εξελιγμένες τεχνικές να επιτυγχάνουν πολύ υψηλότερα ποσοστά παραγωγής, με το μικρότερο δυνατό κόστος. Ωστόσο, η βασική αρχή της λειτουργίας τους δεν αποκλίνει σημαντικά από την αντίστοιχη των προηγούμενων αιώνων. Έτσι, η σύγκριση των πιο εξελιγμένων συσκευών εξόρυξης προσχωματικών κοιτασμάτων χρυσού με εκείνες που εφαρμόσθηκαν κατά την διάρκεια των προηγούμενων αιώνων, κρίνεται απαραίτητη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά