Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από εκχύλιση στερεών βιομηχανικών αποβλήτων σε έδαφος και πιθανές χρήσεις αυτών ως βελτιωτικών εδάφους

Karagiannaki Paraskevi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/08F787A5-E01F-4DAA-955E-A627B8E30B34
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Καραγιαννάκη Παρασκευή, "Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από εκχύλιση στερεών βιομηχανικών αποβλήτων σε έδαφος και πιθανές χρήσεις αυτών ως βελτιωτικών εδάφους", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95400
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, ήταν η αξιολόγηση στερεών βιομηχανικών αποβλήτων ως βελτιωτικά εδάφους. Για την διεξαγωγή των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν βιοεξανθρακώματα στέμφυλων, πριονιδιού, αστικών στερεών απορριμμάτων, τα οποία προέκυψαν μέσω της διαδικασίας της πυρόλυσης. Τα βιοεξανθρακώματα εισάχθηκαν σε στήλες εκχύλισης με έδαφος από την περιοχή της ΔΕΔΙΣΑ και κομπόστα από λυματολάσπη χοιροστασίου σε διαφορετικές ποσότητες και συνδυασμούς. Κάθε μια από τις στήλες διαβρέχτηκε για 3 μήνες με απιονισμένο νερό, σε ποσότητα που αντιστοιχούσε στην μέση ετήσια βροχόπτωση της περιοχής της Κρήτης κατά τα έτη 2015-2019. Στα εκπλύματα που συλλέχθηκαν πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις pH, ηλεκτρικής αγωγιμότητας, του χημικά απαιτούμενου οξυγόνου COD, των φωσφορικών ιόντων, των νιτρικών ιόντων, των βαρέων μετάλλων και των ανόργανων στοιχείων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά