Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίδραση της θερμοκρασίας στην αντοχή ποζολανικού τσιμέντου με λεπτόκοκκο περλίτη

Nikolopoulos Olybios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3F5E4CD2-85BE-4FFD-8CE5-14C21EC98B2F
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ολύμπιος Νικολόπουλος, "Επίδραση της θερμοκρασίας στην αντοχή ποζολανικού τσιμέντου με λεπτόκοκκο περλίτη", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95449
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας σε ποζολανικό τσιμέντο με διαφορετικά ποσοστά αντικατάστασης περλίτη (5, 10, 15, 20 και 35%) για διαφορετικές ημέρες ωρίμανσης (7, 14, 28, 60 ημέρες).Χρησιμοποιήθηκε κλίνκερ τύπου Portland της εταιρείας «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» και υπέρλεπτος περλίτης (microsilica – W) της εταιρείας «IMERYS». Το κλίνκερ λειοτριβήθηκε προκειμένου να επιτευχθεί η κατάλληλη κοκκομετρία. Στη συνέχεια τα υλικά, τα οποία είχαν μορφή πούδρας, αναμίχθηκαν με προσθήκη νερού σε αναλογία νερού/κλίνκερ (w/c): 0,5. Με την πάστα που δημιουργήθηκε κατασκευάσθηκαν συνολικά 216 κυβικά δοκίμια, διαστάσεων 50 mm x 50 mm x 50 mm.Στα δοκίμια αυτά έπειτα από το πέρας συγκεκριμένων ημερών ωρίμανσης πραγματοποιήθηκαν πειράματα μονοαξονικής θλίψης και υπολογίσθηκε η αντοχή τους. Τα θραύσματα που προέκυψαν από την παραπάνω διαδικασία λειοτριβήθηκαν εκ νέου σε αχάτη και πραγματοποιήθηκε ορυκτολογική ανάλυση αυτών με περιθλασιμετρία ακτίνων –Χ (XRD).Τα αποτελέσματα των ακτινογραφημάτων πιστοποιούν την ύπαρξη ένυδρων ασβεστοπυριτικών φάσεων με τη μορφή τομπερμορίτη και γεννίτη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πειραμάτων μονοαξονικής θλίψης, η αντοχή των δοκιμίων αυξάνεται με τη πάροδο του χρόνου, αλλά μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει έντονη αύξηση των αντοχών σε μονοαξονική θλίψη μετά τις 28 ημέρες ωρίμανσης. Τα δοκίμια που ωρίμασαν σε συνθήκες ψύξης σημείωσαν ικανοποιητικές αντοχές, για όλες τις περιεκτικότητες αντικατάστασης περλίτη στις 60 ημέρες ωρίμανσης από 38 MPa μέχρι και 80 MPa.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά