Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Asynchronous reception/detection of 2 RFID tags

Skyvalakis Konstantinos, Bletsas Aggelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F7C32A51-1661-45CA-A0D3-ABE9A451CFE8
Έτος 2021
Τύπος Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά K. Skyvalakis and A. Bletsas, "Asynchronous reception/detection of 2 RFID tags," presented at the ICC 2021 - IEEE International Conference on Communications, Montreal, QC, Canada, 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICC42927.2021.9500306. https://doi.org/10.1109/ICC42927.2021.9500306
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Commercial radio frequency identification (RFID) readers have to resolve collisions between tags without sacrificing throughput. This work proposes a Viterbi joint sequence detector and a 2-symbol joint tag information detector that can resolve collision between two tags in the physical layer. In sharp contrast to prior art, the proposed closed-form signal model takes into account the asynchrony level between the two collided tag responses, due to the low-cost hardware of commercial RFID tags that follow industry’s Gen2 protocol. The asynchrony is considered as the time offset between the beginnings of the two tags’ RN16 responses and is modeled through a derived shaping matrix that depends on the delayed tag information. Performance evaluation of the proposed detectors shows improved performance compared to prior art, under different operating regimes. It is also found that for different time offset values, bit error rate (BER) does not present a monotonic behavior. Finally, it is shown that clustering techniques on the filtered received signal should explicitly take into account the time offset, since the latter can modify the number of observed clusters. Asynchronous detection has been overlooked in classic digital communications; in the era of batteryless, ultra-low cost tags, more work is clearly needed.

Υπηρεσίες

Στατιστικά