Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

G-Code Machina: a serious game for G-code and CNC machine operation training

Daskalogrigorakis Grigorios, Kirakosian Salva, Marinakis Angelos, Nikolidakis Evangelos, Pateraki Ioanna, Antoniadis Aristomenis, Mania Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/033D91B3-8AB4-4C53-8F1F-7191B6B8BDBC
Έτος 2021
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά G. Daskalogrigorakis, S. Kirakosian, A. Marinakis, V. Nikolidakis, I. Pateraki, A. Antoniadis and K. Mania, "G-Code Machina: a serious game for G-code and CNC machine operation training," in 2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Vienna, Austria, 2021, pp. 1434-1442, doi: 10.1109/EDUCON46332.2021.9453982. https://doi.org/10.1109/EDUCON46332.2021.9453982
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

In this paper, we present a desktop-based CNC machining training system developed as a serious game for CNC manufacturing motivating young digital-ready users to train in the machining sector. The proposed serious game trains users to write G-code and set up virtual machines for completing Milling and Turning tasks, contrary to previous work mainly focusing on machining simulations. G-code is a simple and usable low-level command set for manufacturing complex objects without prior knowledge of Computer-Aided Manufacturing (CAM) systems. The proposed CNC machining serious game can be used as a standalone introductory training application before being involved with CNC manufacturing. It contains CNC machining and G-code tutorials explaining processes without the need for a book or the assistance from a trainer. The user can select to train in turning and milling machines. The system adapts to each user's progression and performance, assigning missions to a user when mistakes are continuous, while hastening the progress of an experienced user to more advanced missions. The user can check the correctness of the code they have written and receive feedback in relation to potential mistakes.

Υπηρεσίες

Στατιστικά