Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της χρονικής διακύμανσης των μικροπλαστικών στην έξοδο της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας της ΕΕΛ Χανίων

Loukas Ilias

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9D8ED28B-E37F-4376-BC12-B318BF306DF7
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ηλίας Λουκάς, "Μελέτη της χρονικής διακύμανσης των μικροπλαστικών στην έξοδο της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας της ΕΕΛ Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95921
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παραγωγή των πλαστικών προϊόντων έφερε την επανάσταση στη βιομηχανία στα δεύτερα μισά του εικοστού αιώνα. Η εύκολη μορφοποίηση τους σε οποιοδήποτε σχήμα, η στειρότητα, η δυνατότητα μιας χρήσης καθώς και το χαμηλό κόστος σε σχέση με άλλα υλικά (χάλυβας γυαλί), τα έκανε απολύτως απαραίτητα έχοντας ως αποτέλεσμα την μαζική τους παραγωγή. Η ραγδαία αυτή αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί πλέον μείζον πρόβλημα για το περιβάλλον και τον άνθρωπο λόγω της λανθασμένης τους χρήσης και απόρριψης.Όσον αφορά τα μικροπλαστικά (MPs) είναι τα πλαστικά σωματίδια με μέγεθος μικρότερο από πέντε χιλιοστά και χωρίζονται σε δύο βασικές ομάδες : τα πρωτογενή και τα δευτερογενή. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) αποτελούν μία σημαντική δίοδο των μικροπλαστικών στο περιβάλλον καθώς τα λύματα έπειτα από μία σειρά χημικών και φυσικών διεργασιών καταλήγουν σε αυτό. Ωστόσο δεν είχε προβλεφθεί η υψηλή συγκέντρωση μικροπλαστικών στα λύματα που με τη σειρά τους καταλήγουν και αυτά στους αποδέκτες παρά το μεγάλο ποσοστό απομάκρυνσης κατά την διαδικασία επεξεργασίας τους στις Ε.Ε.Λ..Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία ανιχνεύθηκαν και καταγραφήκαν ΜΡs από τα λύματα της Ε.Ε.Λ. Χανίων, πιο συγκεκριμένα από την εκροή της δευτεροβάθμιας δεξαμενής καθίζησης (Δ.Δ.Κ.) με σκοπό να μελετηθεί η χρονική διακύμανση της συγκέντρωσης των ΜΡs το χειμώνα και το καλοκαίρι στο έτος 2020. Θέλαμε να δούμε αν η αύξηση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την αύξηση του ισοδύναμου πληθυσμού θα έφερνε και την αύξηση της συγκέντρωσης σε ΜΡs.Πραγματοποιήθηκαν συνολικά δεκαοχτώ δειγματοληψίες εννέα τον χειμώνα τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο και εννέα το καλοκαίρι τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Έπειτα σειρά είχε η επεξεργασία των λυμάτων για την απομάκρυνση του υγρού στοιχείου και του οργανικού φορτίου έτσι ώστε να παραμείνουν μόνο τα ΜΡs όπου θεωρήθηκαν οι ίνες και τα θραύσματα. Χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες ανάλογα το μέγεθος τους με κατώτερο όριο αυτό των 20μm και υπολογίστηκαν τα εξής: Η συγκέντρωση των ΜΡs (θραύσματα, ίνες) ανά μήνα Η συγκέντρωση των ΜΡs (θραύσματα, ίνες) ανά περίοδο Η μέση ημερήσια συγκέντρωση των ΜΡs (θραύσματα, ίνες)Η μέση ημερήσια συγκέντρωση υπολογίστηκε στα 13,5 ± 3,12 (ΜΡs / L). Τη χειμερινή περίοδο η συγκέντρωση υπολογίστηκε στα 2 ± 0,36 (ΜΡs / L) ενώ στην εαρινή αυξήθηκε δραματικά και η τιμή έφτασε στα 25 ± 4,8 (ΜΡs / L) με την κατηγορία των θραυσμάτων να κατέχει το ογδόντα έξι τοις εκατό (86%) του συνολικού δείγματος και τις ίνες μόλις το δεκατέσσερα τοις εκατό (14%).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά