Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εγχειρίδιο ενεμάτων από την επιλογή υλικών ως την εφαρμογή

Malevitis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/100E717D-6C92-416C-95D3-5A6DD927B7F0
Έτος 2022
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Μαλεβίτης, "Εγχειρίδιο ενεμάτων από την επιλογή υλικών ως την εφαρμογή", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95926
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία αποτελεί ένα εγχειρίδιο για τα ενέματα· μιαεπισκευαστική τεχνική για τοιχοποιίες με σοβαρές βλάβες. Αυτή η τεχνική αφορά την εξυγίανση και ενίσχυση ιστορικών κατασκευών. Στόχος της εργασίας είναι να τονιστεί η σημαντικότητα της προστασίας των μνημείων και να τεκμηριωθεί γιατί η ενεμάτωση έχει εδραιωθεί ως επισκευαστική μέθοδος σε τέτοιου είδους κατασκευές. Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη συμβατότητας των υλικών του ενέματος με αυτά της αρχικής δομής της κατασκευής. Στην εργασία αναφέρονται οι πρώτες ύλες, τα γενικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των ενεμάτων, μερικά στοιχεία για την εξέλιξη της διαδικασίας σύνθεσηςκαι εφαρμογής ενεμάτων, καθώς και οι βασικές κατηγορίες αυτών σε σχέση με τη φύση των πρώτων υλών (οργανικά - ανόργανα). Γίνεται κατηγοριοποίηση των ανόργανων ενεμάτων με κριτήριο τη συνδετική κονία που χρησιμοποιείται ως βάση (τσιμέντο, άσβεστος, πηλός) και αναφέρονται τα πλέον χρησιμοποιούμενα πρόσμικτα που μπορούν να εισαχθούν στο μείγμα του ενέματος καθώς και η μέθοδος παρασκευής του. Γίνεται αναφορά , επίσης , στις ιδιότητεςτων ενεμάτων τόσο σε ρευστή μορφή (ρευστότητα, διεισδυτικότητα και σταθερότητα όγκου), όσο και σε σκληρυμένη κατάσταση (φυσικο-χημικές και μηχανικές ιδιότητες), καθώς και στους κυριότερους εργαστηριακούς ελέγχους, οι οποίοι με συγκεκριμένη μεθοδολογία αποτιμούν τις ιδιότητες αυτές. Μετά την παρασκευή και τον έλεγχο του ενέματος ακολουθεί η έγχυση του στη δομή που χρήζει αποκατάστασης (τοιχοποιία, διακοσμημένη επιφάνεια). Η εργασίαολοκληρώνεται με την παρουσίαση και την αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας εφαρμογής ενεμάτων σε διάφορες κατασκευές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά