Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παρακολούθηση παραμορφώσεων εδάφους με συμβολομετρία δορυφορικών εικόνων Radar

Chardaloupas Dionysios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6CA49783-E2E2-4F31-B90D-2601A0DDEBE1
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Διονύσιος Χαρδαλούπας, "Παρακολούθηση παραμορφώσεων εδάφους με συμβολομετρία δορυφορικών εικόνων Radar", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95930
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η παρακολούθηση και ο εντοπισμός περιοχών στον νομό Χανίων Κρήτης, που παρουσιάζουν παραμορφώσεις με εικονοληπτικά radar από την δορυφορική αποστολή Sentinel-1 της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (European satellite Agency, ESA).Η έντονη τοπογραφία του εδάφους της Κρήτης σε συνδυασμό με τη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής αλλά και με τις παραμορφώσεις που προκαλούνται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθιστά αναγκαία τη συνεχή παρακολούθηση των εδαφικών παραμορφώσεών της.Για την υλοποίηση του παραπάνω έργου στον νομό Χανίων δημιουργήθηκε χάρτης ταχυτήτων του εδάφους από 129 εικόνες SAR (Synthetic Aperture Radar) του δορυφόρου Sentinel-1A μέσω της διαχρονικής τεχνικής κατανεμημένων σκεδαστών (Distributed Scatterers, DS), υποσυνόλων μικρών βάσεων (Small Baseline Subset , SBAS).Δημιουργήθηκαν 630 συμβολογραφήματα, από τα οποία αφαιρέθηκαν οι κύριες αιτίες που προκαλούν θόρυβο στην συμβολομετρική φάση, όπως οι παλίρροιες της στερεάς Γης (Solid Earth Tides, SET) και η τροπόσφαιρα. Τελικά, σχηματίστηκε χάρτης ταχυτήτων εδάφους ενώ πραγματοποιήθηκε σύγκριση με δεδομένα από τους μόνιμους σταθμούς GPS (Global Positioning Ssytem). Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα εδαφικής παραμόρφωσης ήταν της τάξης του 1,54 mm/year. Εντοπίστηκαν επτά περιοχές που παρουσιάζουν επιφανειακές μετατοπίσεις κυρίως σε ορεινές περιοχές με ταχύτητες μετακίνησης από 7 έως 20 mm/year.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά