Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Design and experiment of a new wave power conversion device for self-powered sensor buoy

Wang Hengyu, Wu Weimin, Zhu Lixun, Koutroulis Eftychios, Lu Kaiyun, Blaabjerg, Frede, 1963-

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/581D974D-8E7C-493A-B130-2317C3A875DC
Έτος 2021
Τύπος Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά H. Wang, W. Wu, L. Zhu, E. Koutroulis, K. Lu and F. Blaabjerg, "Design and experiment of a new wave power conversion device for self-powered sensor buoy," presented at the IECON 2021 – 47th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Toronto, ON, Canada, 2021, doi: 10.1109/IECON48115.2021.9589049. https://doi.org/10.1109/IECON48115.2021.9589049
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The power supply system design of a marine data buoy system is a challenge. Due to cost reasons, it is difficult for marine buoys to obtain electricity directly from the power grid. At present, marine buoys use solar energy, wind energy or wave energy to supply power to sensors. Among them, the employment of wave energy and solar energy has broad application prospects due to the complementary power production of these sources. This paper presents a new wave energy conversion (WEC) device for a marine buoy, which is composed of a floating body and a power generation device. In addition, a three-dimensional finite element simulation model of the buoy movement is established, and the simulation is carried out using hydrodynamic software. On the basis of simulation, experiments are carried out on a 50 kg core power generation unit to estimate the power generation performance of the proposed WEC device.

Υπηρεσίες

Στατιστικά