Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

MARVEL: multimodal extreme scale data analytics for smart cities environments

Bajovic Dragana, Bakhtiarnia Arian, Bravos George, Brutti Alessio, Burkhardt Felix, Cauchi Daniel, Chazapis Antony, Cianco Claire, Dall’Asen Nicola, Delic Vlado, Dimou Christos, Djokic Djordje, Escobar Molero, Antonio David 1989-, Esterle Lukas, Eyben Florian, Farella Elisabetta, Festi Thomas, Geromitsos, Artemios, 1982-, Giakoumakis Giannis, Chatzivasilis Georgios, Ioannidis Sotirios, Iosifidis, Alexandros, Kallipolitou Theodora, Kalogiannis Grigorios, Kiousi Akrivi, Kopanaki Despina, Marazakis Manolis, Markopoulou Stella, Muscat Adrian, Paissan Francesco, Lobo Tomás Pariente, Pavlovic Dusan, Raptis Theofanis P., Ricci Elisa, Saez Borja, Sahito, Farhan Hyder, Scerri Kenneth, Schuller, Björn 1975-, Simic Nikola, Spanoudakis, George, Tomasi Alex, Triantafyllopoulos Andreas, Valerio Lorenzo, Villazán Javier, Wang Yiming, Xuereb, André, Zammit Johan

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/15C1338D-A767-4291-AA98-5CB420EACDD9
Έτος 2021
Τύπος Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά D. Bajovic, A. Bakhtiarnia, G. Bravos, A. Brutti, F. Burkhardt, D. Cauchi, A. Chazapis, C. Cianco, N. Dall’Asen, V. Delic, C. Dimou, D. Djokic, A. Escobar-Molero, L. Esterle, F. Eyben, El. Farella, T. Festi, A. Geromitsos, G. Giakoumakis, G. Hatzivasilis, S. Ioannidis, A. Iosifidis, T. Kallipolitou, G. Kalogiannis, A. Kiousi, D. Kopanaki, M. Marazakis, S. Markopoulou, A. Muscat, F. Paissan, T. Pariente Lobo, D. Pavlovic, T. P. Raptis, E. Ricci, B. Saez, F. Sahito, K. Scerri, B. Schuller, N. Simic, G. Span https://doi.org/10.1109/BalkanCom53780.2021.9593258
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

A Smart City based on data acquisition, handling and intelligent analysis requires efficient design and implementation of the respective AI technologies and the underlying infrastructure for seamlessly analyzing the large amounts of data in real-time. The EU project MARVEL will research solutions that can improve the integration of multiple data sources in a Smart City environment for harnessing the advantages rooted in multimodal perception of the surrounding environment.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά