Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση της βιωσιμότητας ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Εφαρμογή στη λιμνοθάλασσα του Μπάλου

Skarakis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/45204221-FCEF-4934-A856-896C85810A06
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Σκαράκης, "Αξιολόγηση της βιωσιμότητας ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Εφαρμογή στη λιμνοθάλασσα του Μπάλου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95971
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα ευαίσθητα οικοσυστήματα διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο για το μέλλον του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς επηρεάζουν και μετριάζουν την εμφάνιση, συχνότητα και συμπεριφορά φυσικών καταστροφών, παρέχουν φυσικούς πόρους, πληθώρα θέσεων εργασίας και ευκαιρίες ψυχαγωγίας και αναψυχής. Ωστόσο, ο ταχέως αναπτυσσόμενος τουρισμός στη φύση ασκεί μη βιώσιμες πιέσεις στα εν λόγω οικοσυστήματα, θέτοντας ως προτεραιότητα την αξιολόγηση της βιωσιμότητάς τους, δηλαδή της λειτουργiας τους από περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική άποψη.Για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διατήρηση ενός τέτοιου τύπου οικοσυστήματος, τα οφέλη από το φυσικό κεφάλαιο πρέπει να αποτιμώνται και να εντάσσονται στο σχέδιο διαχείρισής τους. Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα της λιμνοθάλασσας του Μπάλου, μιας περιοχής NATURA 2000, που αποτελεί τουριστικό προορισμό υψηλής επισκεψιμότητας, στην Κρήτη.Η Ζωνική Μέθοδος Κόστους Ταξιδίου (ZTCM) σε συνδυασμό με την Μέθοδο Προθυμίας Πληρωμής (WTP), αξιοποιήθηκαν, αφενός για τη σκιαγράφηση του προφίλ επισκεπτών και αφετέρου για την κατασκευή τριών μοντέλων που συσχετίζουν την τιμή εισιτηρίου στην παραλία με το ποσοστό επισκεπτών που εισέρχονται, βάσει του κόστους μεταφοράς στην παραλία (μοντέλο TC), του κόστους μεταφοράς συνεκτιμώντας το ευκαιριακό κόστος του χρόνου (μοντέλο TTC) και της δεδηλωμένης προτίμησης (μοντέλο WTP). Τα αποτελέσματα της έρευνας εντοπίζουν ότι ο Μπάλος είναι πόλος έλξης νεαρών επισκεπτών, υψηλού μορφωτικού επιπέδου, που ταξιδεύουν με σύντροφο για αναψυχή. Η επιλογή της μεταφοράς τους μοιράζεται ισόποσα σε θαλάσσια και επίγεια μέσα, με μεγαλύτερα ποσοστά όσων ταξιδεύουν με κρουαζιέρα προς την παραλία να προτείνουν υψηλότερη τιμή εισιτηρίου.Από την ανάλυση ευαισθησίας των μοντέλων προκύπτει ότι από όλα, το TTC είναι το πιο σταθερό σε αλλαγές βασικών παραμέτρων, καθιστώντας το κόστος του χρόνου σημαντικό παράγοντα της ανάλυσης. Η πλειοψηφία των επισκεπτών πρότεινε να είναι ελεύθερη η πρόσβαση στην παραλία. Συγκρίνοντας τα μοντέλα, το WTP προβλέπει μείωση 60-70% της τουριστικής ροής με χρέωση εισιτηρίου EUR 5, ενώ τα μοντέλα ZTCM συμφωνούν σε μια μείωση 40% για το ποσό αυτό. Επιπλέον, το πλεόνασμα καταναλωτή εκτιμήθηκε στα 9.90, 15.42 και 17.74 EUR/επισκέπτη, για τα μοντέλα WTP, TC και TTC αντίστοιχα, υποδεικνύοντας ότι οι επισκέπτες επωφελούνται πολύ περισσότερο από ό,τι τελικά πληρώνουν.Τελικά, διαφαίνεται ότι η επιβολή υψηλότερου εισιτηρίου μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της τουριστικής ροής, χωρίς τη μείωση των ετήσιων εισόδων της παραλίας. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ενσωματωθούν στη διαδικασία ανάπτυξης ενός βιώσιμου σχεδίου διαχείρισης και ακόμα στον σχεδιασμό τουριστικών πακέτων που αφορούν στην Λιμνοθάλασσα του Μπάλου και την ευρύτερη περιοχή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά