Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Blockchain smart contract system for secure health data sharing

Vasilakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4B1D266D-9FB5-4BB1-97A3-695657548BCE
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Βασιλάκης, "Σύστημα blockchain έξυπνων συμβάσεων για ασφαλή κοινή χρήση δεδομένων στον τομέα της υγείας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95991
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης είναι η ανασκόπηση, αξιολόγηση και κριτική αξιολόγηση της τελευταίας τεχνολογικής έρευνας που διεξάγεται γύρω από την τεχνολογία blockchain και την υιοθέτησή της στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε μια εφαρμογή blockchain για την ενορχήστρωση, αποθήκευση και ανταλλαγή συναλλαγών δεδομένων υγείας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών.Για την επίτευξη του κύριου στόχου της, η μελέτη αναπτύχθηκε σε τρεις κατευθύνσεις: (1) έχει διεξαχθεί μια ευρεία μελέτη υποβάθρου του θεματικού πεδίου του blockchain, με έμφαση στη θεωρητική βάση και τις εφαρμογές του blockchain στον τομέα της υγείας, (2) πραγματοποιήθηκε μία ανασκόπηση των τεχνικών blockchain και των σχετικών πλατφόρμων και εργαλείων λογισμικού, με έμφαση στην πλατφόρμα Ethereum, η οποία φαίνεται να είναι κατάλληλη για γρήγορες υλοποιήσεις πρωτοτύπων και επομένως χρησιμοποιείται εκτενώς από την ερευνητική κοινότητα, και (3) μια απόδειξη -υλοποίηση της ιδέας, που είναι βασισμένη σε ένα ιδιωτικό δίκτυο blockchain και δημιουργήθηκε για να αποδείξει την εφαρμογή και τη χρήση της τεχνολογίας blockchain στην αποθήκευση, μετακίνηση και ασφαλή πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία και δεδομένα υγείας.Μια σειρά από σημαντικά χαρακτηριστικά που κληροδοτεί η τεχνολογία blockchain, όπως η αποκέντρωση, η αμετάβλητη και η ιχνηλασιμότητα την έχουν καταστήσει ιδιαίτερα ελκυστική στο σημερινό τεχνολογικό περιβάλλον και πυροδότησε σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες για την πιθανή χρήση τους στον τομέα της υγείας. Η αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας blockchain στον τομέα της υγείας μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στους ασθενείς, τους γιατρούς και την ιατρική κοινότητα, καθώς και να παρέχει ροή δεδομένων υγείας με απλό και ασφαλή τρόπο. Παρόλο που τα δίκτυα και οι εφαρμογές blockchain συνεχίζουν να αυξάνονται σε δημοτικότητα, σημαντικά ζητήματα και πτυχές πρέπει να μελετηθούν και να αντιμετωπιστούν, με την επεκτασιμότητα και την εφαρμογή σε διάφορους τομείς να είναι δύο από τους πιο εξέχοντες.Η πρωτοτυπία και η αξία της τρέχουσας μελέτης δικαιολογούνται επειδή (1) παρέχει μια σύνοψη και δομημένη παρουσίαση της τρέχουσας ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας του blockchain, καθώς και της σχετικής εξέλιξης της τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιπτώσεις χρήσης που ισχύουν στον τομέα της υγείας και (2) αποδεικνύει ότι οι εφαρμογές που βασίζονται σε blockchain θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά την αξία της κοινής χρήσης και της ανταλλαγής ευαίσθητων ιατρικών αρχείων, επειδή μπορούν να αποθηκευτούν και να διαχειρίζονται με ασφάλεια, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα για ασθενείς και επαγγελματίες υγείας και (3) δείχνει πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ιδιωτικά δίκτυα blockchain, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο εργαλείων λογισμικού και κλιμακούμενη υποδομή, χρησιμοποιώντας ένα ταχέως αναπτυγμένο πρωτότυπο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά