Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη και εκτίμηση των παραμέτρων μη γραμμικών μοντέλων εξισώσεων κατάστασης προσομοίωσης της αναχαίτισης καρκινικών όγκων υπό την επίδραση ενός αντικαρκινικού φαρμάκου

Sgourou Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/343EEBAB-ECDD-4519-9948-CE15A8024CF1
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Σγουρού, "Ανάπτυξη και εκτίμηση των παραμέτρων μη γραμμικών μοντέλων εξισώσεων κατάστασης προσομοίωσης της αναχαίτισης καρκινικών όγκων υπό την επίδραση ενός αντικαρκινικού φαρμάκου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96051
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στις μέρες μας γίνεται συνεχώς έρευνα για την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική θεραπεία της ασθένειας του καρκίνου. Ρόλο κλειδί και στόχο στις παραπάνω ιατρικές διαδικασίες αποτελεί τόσο η μεγάλη ταχύτητα, όσο και η μη επεμβατική φύση τους. Για την έρευνα της επίτευξης αυτών των στόχων χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, η μαθηματική θεωρία, η οποία στη συνέχεια υποστηρίζεται από την επιστήμη της πληροφορικής και τον τομέα θεωρίας και εφαρμογών αυτομάτου ελέγχου. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξάγει με τη χρήση των παραπάνω εργαλείων χρήσιμα συμπεράσματα, ώστε να επιταχυνθεί η έρευνα πάνω σε κάποια φάρμακα για τη θεραπεία των ασθενών με καρκινικούς όγκους. Με αυτό τον τρόπο τα φάρμακα θα είναι διαθέσιμα στους ασθενείς γρηγορότερα και η συμπεριφορά των καρκινικών όγκων θα προσομοιώνεται, σε μεγάλο βαθμό, σε υπολογιστικά συστήματα έναντι των πραγματικών ασθενών. Οι κλινικές μελέτες θα γίνουν πιο σύντομες και λιγότερο επεμβατικές στο ανθρώπινο σώμα. ΄Ετσι, η διπλωματική εργασία αυτή αρχίζει παραθέτοντας κάποιες πληροφορίες για την ίδια τη φύση του καρκίνου, την ιστορία του, τρόπους διάγνωσης, αλλά και θεραπείας. Παρουσιάζει τις τρέχουσες τάσεις στο πεδίο της μοντελοποίησης της θεραπείας του καρκίνου και συνεχίζει με μία σε μεγαλύτερο βάθος ματιά στον τομέα, παρουσιάζοντας συνοπτικά το μαθηματικό μοντέλο της ερευνητικής ομάδα του Καθ. Μιχ. Ζερβάκη για την εξέλιξη καρκινικών όγκων, το οποίο έχει ως βάση τη βιοχημική διαδικασία της γλυκόλυσης. Στη συνέχεια, αναλύεται το μαθηματικό μοντέλο Tumor Growth Inhibition (TGI), το οποίο ανέπτυξε η ερευνητική ομάδα της καθηγήτριας Monica Simeoni. Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Complex του M. J. Box γίνεται προσπάθεια εκτίμησης των παραμέτρων του μαθηματικού μοντέλου TGI για δεκατέσσερις περιπτώσεις μελέτης. Σε έξι από τις δεκατέσσερις περιπτώσεις τα πειραματόζωα έλαβαν φαρμακευτική αγωγή, ενώ στις υπόλοιπες οκτώ δεν έγινε χορήγηση κάποιου φαρμάκου. Από το TGI μοντέλο προκύπτουν κάποιες επιπλέον δευτερεύουσες παράμετροι, οι οποίες επίσης υπολογίζονται. Τέλος, γίνεται η διερεύνηση της ευστάθειας του TGI μαθηματικού μοντέλου για τα υπό μελέτη αντικαρκινικά φάρμακα. Εξετάζεται εάν τα θεωρητικά σημεία ισορροπίας ταυτίζονται με αυτά στα οποία οδηγούν τα διαγράμματα καταστάσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά