Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Preventing dynamic library compromise on Node.js via RWX-based privilege reduction

Vasilakis Nikos, Staicu Cristian-Alexandru, Ntousakis Grigorios, Kallas Konstantinos, Karel Ben, DeHon André, Pradel Michael

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0B314531-0264-4753-B88F-A6E867D9CED7
Έτος 2021
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά N. Vasilakis, C.-A. Staicu, G. Ntousakis, K. Kallas, B. Karel, A. DeHon, and M. Pradel, “Preventing dynamic library compromise on Node.js via RWX-based privilege reduction,” in Proceedings of the 2021 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS 2021), Virtual event, 2021, pp. 1821–1838, doi: 10.1145/3460120.3484535. https://doi.org/10.1145/3460120.3484535
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Third-party libraries ease the development of large-scale software systems. However, libraries often execute with significantly more privilege than needed to complete their task. Such additional privilege is sometimes exploited at runtime via inputs passed to a library, even when the library itself is not actively malicious. We present Mir, a system addressing dynamic compromise by introducing a fine-grained read-write-execute (RWX) permission model at the boundaries of libraries: every field of every free variable name in the context of an imported library is governed by a permission set. To help specify the permissions given to existing code, Mir's automated inference generates default permissions by analyzing how libraries are used by their clients. Applied to over 1,000 JavaScript libraries for Node.js, Mir shows practical security (61/63 attacks mitigated), performance (2.1s for static analysis and +1.93% for dynamic enforcement), and compatibility (99.09%) characteristics---and enables a novel quantification of privilege reduction.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά