Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Towards creating a generalized complex event processing operator using FlinkCEP: architecture & benchmark

Kougioumtzi Eleni, Kontaxakis Antonios, Deligiannakis Antonios, Kotidis, Yannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CE3367F1-DED8-4037-8B62-FFE6F6761B3A
Έτος 2021
Τύπος Αφίσα σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά E. Kougioumtzi, A. Kontaxakis, A. Deligiannakis and Y. Kotidis, “Towards creating a generalized complex event processing operator using FlinkCEP: architecture & benchmark,” in Proceedings of the 15th ACM International Conference on Distributed and Event-based Systems (DEBS 2021), virtual event, 2021, pp. 188–189, doi: 10.1145/3465480.3467841. https://doi.org/10.1145/3465480.3467841
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

FlinkCEP, the Complex Event Processing (CEP) API of the Flink Big Data platform, scales-out pattern detection to a number of machines in a computer cluster or cloud. The high expressive power of FlinkCEP's language comes at the cost of cumbersome parameterization of the patterns to be monitored, thus limiting usability. In this work, we build a novel, logical CEP operator that receives as input specifications of CEP queries in the form of extended regular expressions and automatically re-writes them to FlinkCEP programs. We also initiate a benchmarking effort on FlinkCEP.

Υπηρεσίες

Στατιστικά