Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέταλλα στρατηγικής σημασίας στο λιγνίτη από την περιοχή της Αχλάδας, Φλώρινα. Περιεκτικότητες και τρόποι εμφάνισης

Stamatouli Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/11283F4D-8182-416F-8C20-264F6C995BB3
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Σταματούλη, "Μέταλλα στρατηγικής σημασίας στο λιγνίτη από την περιοχή της Αχλάδας, Φλώρινα. Περιεκτικότητες και τρόποι εμφάνισης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96181
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζονται η περιεκτικότητα και οι τρόποι εμφάνισης μετάλλων στρατηγικής σημασίας στον λιγνίτη της περιοχής Αχλάδας στη Φλώρινα. Τα μέταλλα που μελετήθηκαν είναι τα La και Ce ως αντιπροσωπευτικά των ελαφριών σπάνιων γαιών, το Sc και το Li.Τα δείγματα που μελετήθηκαν ήταν λιγνίτης και τέφρες διαφορετικών θερμοκρασιών καθώς και η αντίστοιχη ιπτάμενη τέφρα. Ορυκτολογική ανάλυση των δειγμάτων με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD) Χημική ανάλυση με φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ (XRF) Μικροσκοπική παρατήρηση και χημική ανάλυση με χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης με ενσωματωμένο EDS (SEM-EDS) Ποσοτικός προσδιορισμός των στοιχείων, μέσω φασματομετρίας μάζας σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-MS) Η περιεκτικότητα σε Li, Ce, La, Sc βρέθηκε 90, 57, 30, 9 mg/Kg για το λιγνίτη και 251, 151, 79, 24 για την ιπτάμενη τέφρα αντίστοιχα. Τα μέταλλα που μελετήθηκαν εμφανίζονται εμπλουτισμένα στα δείγματα σε σχέση με το φλοιό, της γης, τους γαιάνθρακες και τις τέφρες παγκοσμίως. Φαίνεται επίσης ότι είναι συνδεμένα με τα ανόργανα αργιλοπυριτικά συστατικά του λιγνίτη και τον μουλλίτη και το άμορφο υλικό της ιπτάμενης τέφρας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά