Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της παραγωγής ισχύος φωτοβολταϊκών συστοιχιών υπό μερική σκίαση

Lioudakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/71D53AA1-6A6D-497A-B6F9-96634C3426F2
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Λιουδάκης, "Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της παραγωγής ισχύος φωτοβολταϊκών συστοιχιών υπό μερική σκίαση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96186
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των παγκοσμίως εγκατεστημένων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εκμεταλλεύονται μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και δεν απαιτούν συχνή συντήρηση, αφού δεν περιέχουν μηχανικά μέρη. Αυτά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα εξαρτήματά τους γίνονται φθηνότερα με την πάροδο του χρόνου, εξηγούν την αυξανόμενη διείσδυση των Φ/Β σταθμών παραγωγής ισχύος στα σύγχρονα δίκτυα παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Για να αποφευχθεί η διαταραχή της συχνότητας και να βελτιωθεί η ποιότητα ισχύος του δικτύου, ένας τρόπος ελέγχου είναι η εφαρμογή της διαδικασίας Flexible Power Point Tracking (FPPT), όπου η ισχύς του Φ/Β συστήματος ρυθμίζεται σε μια τιμή αναφοράς. Εφόσον τα Φ/Β πάνελ συνήθως σκιάζονται, οι συμβατικοί αλγόριθμοι FPPT δεν λειτουργούν αποδοτικά, επομένως αναπτύχθηκε η κατηγορία των Global FPPT (GFPPT) αλγορίθμων. Στην εργασία αυτή προτείνονται δυο νέοι GFPPT αλγόριθμοι, βασισμένοι στη μηχανική μάθηση. Για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους, αναπτύχθηκε ένα πειραματικό σύστημα. Ένας GFPPT αλγόριθμος από τη βιβλιογραφία και οι δυο νέοι δοκιμάστηκαν πειραματικά υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες λειτουργίας, όπως θα μπορούσε να συμβεί και σε πραγματικές εφαρμογές. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δυο νέοι αλγόριθμοι που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο αυτής της εργασίας συνέκλιναν σε σημαντικά μικρότερο χρονικό διάστημα, ενώ πέτυχαν ένα σχεδόν ίδιο σφάλμα παρακολούθησης στη μόνιμη κατάσταση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά