Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής εργαλείων στατιστικού ελέγχου ποιότητας και διεργασιών στην παραγωγή δευτερογενούς αλουμινίου

Ntourntoureka Angeliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AFA36C86-5171-4E47-8FC5-D4F7BBA80497
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αγγελική Ντουρντουρέκα, "Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής εργαλείων στατιστικού ελέγχου ποιότητας και διεργασιών στην παραγωγή δευτερογενούς αλουμινίου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96215
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε σύγκριση με άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα μέταλλα όπως ο χαλκός, ο μόλυβδος, το μαγνήσιο και ο χάλυβας, η παραγωγή αλουμινίου έχει μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές διαφορές μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής. Με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, η διαδικασία ανακύκλωσης αλουμινίου απαιτεί πολύ λιγότερη κατανάλωση ενέργειας από την πρωτογενή παραγωγή του. Αυτό βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, ενώ παράλληλα μειώνει τις απαιτήσεις για χώρους υγειονομικής ταφής για την τελική διάθεση των απορριμμάτων, καθιστώντας το παράδειγμα κυκλικής οικονομίας.Ο χαρακτηρισμός (προσδιορισμός της χημικής σύστασης) του scrap αλουμινίου διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ανακύκλωσή του. Οι φορητοί αναλυτές φθορισμού ακτίνων Χ (hand-held XRF analyser) αποτελούν σήμερα το πιο διαδεδομένο όργανο για επιτόπιες μετρήσεις σε scrap μετάλλων. Στην εργασία αυτή αξιολογείται η αποτελεσματικότητα ενός φορητού αναλυτή XRF για τον χαρακτηρισμό scrap αλουμινίου χρησιμοποιώντας τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται η μέθοδος crossed Gage R&R για την εκτίμηση της αξιοπιστίας της μετρητικής διάταξης, ενώ τα στοιχεία που μετρήθηκαν ήταν: Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Pb και Zr. Χρησιμοποιήθηκε ένας αριθμός δειγμάτων αλουμινίου με γνωστή σύνθεση (πρότυπα) και ελήφθησαν πολλαπλές μετρήσεις σε κάθε δείγμα από διαφορετικούς χειριστές για να αξιολογηθεί η επαναληψιμότητα και η αναπαραγωγιμότητα του οργάνου. Επιπλέον, η ακρίβεια του αναλυτή XRF αξιολογήθηκε συγκρίνοντας τη μετρούμενη τιμή με την τιμή του προτύπου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ANOVA έδειξαν ότι ο φορητός αναλυτής XRF έχει καλή επαναληψιμότητα και αναπαραγωγιμότητα, για την πλειονότητα των στοιχείων που μετρήθηκαν. Επίσης υπάρχει και ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των μετρήσεων και των τιμών αναφοράς, για την πλειονότητα των στοιχείων. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται ότι η χρήση φορητών αναλυτών XRF για επιτόπια ανάλυση scrap αλουμινίου, αποτελεί μια καλή επιλογή διευκολύνοντας την ταχεία λήψη αποφάσεων και τον ποιοτικό έλεγχο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά