Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ένα καινοτόμο υβριδικό σύστημα συστάσεων για τουρισμό

Ziogas Ioannis-Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/11779481-392F-4BF8-BF5D-979873946FF7
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης-Παναγιώτης Ζιώγας, "Ένα καινοτόμο υβριδικό σύστημα συστάσεων για τουρισμό", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96217
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, προτείνουμε νέους αλγόριθμους συστάσεων οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι σε ένα υβριδικό σύστημα συστάσεων με εφαρμογή στον τομέα του τουρισμού.Για το σκοπό αυτό, αρχικά διερευνούμε τη χρήση μέτρων σημασιολογικής ομοιότητας για βασισμένες στο Περιεχόμενο συστάσεις ώστε να προτείνουμε τουριστικά αξιοθέατα. Μελετάμε τρόπους ανάπτυξης ιεραρχιών σημείων ενδιαφέροντος (POIs) και επενεργούμε σε σε αυτά με γνωστές μετρικές ομοιότητας που προέρχονται από τον τομέα της ανάλυσης κειμένου. Στη συνέχεια, σταδιακά δημιουργούμε τρεις νέες μετρικές ομοιότητας που δεν αξιοποιούν ιεραρχίες POIs, και συζητάμε τα πλεονεκτήματά τους και τις αδυναμίες τους. Καταλήγουμε σε μία μετρική, την Weighted Extended Jaccard Similarity (WEJS) που συνδυάζει πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα των χρηστών (με τη μορφή των χρηστών βάρους που σχετίζεται με τις προτιμήσεις των χρηστών) και τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων (με τη μορφή συγκεκριμένων τιμών για τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου). Ως εκ τούτου, η χρήση της WEJS επιτρέπει την παροχή συστάσεων που είναι αποτελεσματικά εξατομικευμένες. Είναι ενδιαφέρον ότι, αν και πρόκειται για μία μετρική χωρίς ιεραρχία, είναι σε θέση να συστήνει αντικείμενα που θα ήταν κοντινά εντός μιας ιεραρχίας POI με βάση τα χαρακτηριστικά - ενώ ταυτόχρονα είναι ικανή να καταγράφει ομοιότητες μεταξύ αντικειμένων που θα ήταν απομακρυσμένα μεταξύ τους σε οποιασδήποτε ιεραρχία που δημιουργείται αποκλειστικά με βάση τα χαρακτηριστικά των POIs. Η συστηματική πειραματική μας αξιολόγηση με τη χρήση πραγματικών δεδομένων αναδεικνύει τα οφέλη και τους περιορισμούς του διαφόρων μετρικών ομοιότητας, και επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της WEJS στην προσφορά "πλούσιων" και εξατομικευμένων συστάσεων, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημαντικό υποστοιχείο ενός πλήρους Συστήματος Συστάσεων. Στη συνέχεια, αναπτύσσουμε δύο νέους Αλγορίθμους Συστάσεων, ένα Βασισμένο στο Περιεχόμενο και ένα Υβριδικό, ο οποίος συνδυάζει (α) ένα Bayesian αλγόριθμο που χρησιμοποιείται για την ανάδειξη των προτιμήσεων των χρηστών και (β) τον προαναφερθέντα αλγόριθμο βασισμένο σε Περιεχόμενο ως σύστημα συστάσεων. Το δεύτερο σύστημα μπορεί στην πραγματικότητα να θεωρηθεί το ίδιο ως υβρίδιο μεταξύ δύο διαφορετικών αλγορίθμων που εκμεταλλεύονται μετρικές σημασιολογικής ομοιότητας: ένα Βασισμένο στην Ιεραρχία, και το WEJS – που όπως προαναφέρθηκε δεν βασίζεται σε ιεραρχίες. Αξιολογούμε την προσέγγισή μας μέσω εκτεταμένων προσομοιώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε ένα σύνολο πραγματικών δεδομένων που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες μιας εφαρμογής κινητών συσκευών για συστάσεις τουριστικών διαδρομών (επικεντρωμένο στις ανάγκες βραχυπρόθεσμων επισκέψεων) του τουριστικού προορισμού του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη. Τα πειράματά μας επαληθεύουν ότι οι αλγόριθμοί μας οδηγούν σε αποτελεσματικές εξατομικευμένες συστάσεις τουριστικών αξιοθέατων, ενώ ο τελικός μας Υβριδικός αλγόριθμος υπερτερεί έναντι των αλγορίθμων συστάσεων που Βασίζονται αποκλειστικά στο Περιεχόμενο όσον αφορά την ακρίβεια των συστάσεων. Μέρος της παραχθείσας στην παρούσα εργασία έρευνας και των αποτελεσμάτων της εμφανίζεται σε τρία επιστημονικά άρθρα, δυο δημοσιευμένα μετά από κρίση σε επιστημονικό περιοδικό και σε πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου, και ένα το οποίο τελεί υπό κρίση κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά