Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Analysis, computer modelling and LED visualization of the new modified nonlinear logistic map

Rusyn Volodymyr, Skiadas Christos, Sambas Aceng

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8A338146-1B47-41D9-A971-B9B74CB27664
Έτος 2021
Τύπος Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά V. Rusyn, C. H. Skiadas, and A. Sambas "Analysis, computer modelling and LED visualization of the new modified nonlinear logistic map," in Proc. SPIE, 15th International Conference on Correlation Optics, Chernivtsi, Ukraine, 2021, vol. 12126, doi: 10.1117/12.2614694. https://doi.org/10.1117/12.2614694
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

For demonstrate nonlinear behavior we used new one-dimensional modified logistic system. Analysis, equation and system conditions are presented. For analysis of the iteration series with different parameter r and computer modelling was used one of the modern software environment LabView. Programming code and nominal components are also presented. For visualizing and practical realization of the new modified nonlinear logistic map we used Arduino Uno board and ten light-emitting diodes (LEDs) with ten resistors for each part of segment of the range [0;1]. The Arduino was connected to a computer through the USB port and programmed using a language similar to C++. Sketch was uploaded into Arduino using program software ArduinoIDE.

Υπηρεσίες

Στατιστικά