Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση της υδρολογίας της λεκάνης απορροής των Καρστικών Πηγών της Αργυρούπολης

Lymperakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1B50E297-9C0E-43F5-9586-F02B901D3452
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Λυμπεράκης, "Μοντελοποίηση της υδρολογίας της λεκάνης απορροής Αργυρούπολης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96271
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η περιοχή μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας αφορά το φράγμα Ποταμών στην περιοχή του Αμαρίου και τις Καρστικές πήγες Αργυρούπολης, μια μικρή κωμόπολη της επαρχίας Ρεθύμνου. Οι παραπάνω περιοχές ανήκουν στη γεωγραφική περιοχή της Κρήτης και διοικητικά υπάγονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης. Για την μοντελοποίηση των περιοχών έγινε χρήση του ημι-κατανεμημένου μοντέλου Soil & Water Assessment Tool (SWAT) του προγράμματος ArcGIS. Για την μοντελοποίηση των περιοχών, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της χειροκίνητης βαθμονόμησης, ακολουθώντας τη διαδικασία δοκιμής - σφάλματος. Η έκταση της λεκάνης που μοντελοποιήθηκε είναι 369.5 km2 και διαχωρίστηκε σε 43 υπολεκάνες και 256 HRUs. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ορισμού των HRUs, εισάχθηκαν καιρικά δεδομένα όπως οι βροχομετρικές και οι θερμοκρασιακές μετρήσεις των σταθμών από το 1961 έως και το 2021. Για την μοντελοποίηση του Φράγματος Ποταμών έγινε διαχωρισμός των δεδομένων σε δυο περιόδους, η πρώτη αφορούσε τα έτη 1970-88 ενώ η δεύτερη τα έτη 1989-97. Με την πρώτη περίοδο έγινε η βαθμονόμηση του μοντέλου και με την δεύτερη έγινε επαλήθευση αυτού, ενώ η αξιολόγηση της προγνωστικής ικανότητας και εγκυρότητάς τους επιτεύχθηκε με τη δημιουργία γραφημάτων και τον υπολογισμό των στατιστικών δεικτών NSE, RMSE,RSR και PBIAS. Έπειτα έγινε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης σύμφωνα με τα δεδομένα πεδίου του ταμιευτήρα τα οποία παραχωρήθηκαν από τον Ο.Α.Δ.Υ.Κ. και αφορούσαν μετρήσεις στάθμης και όγκου του ταμιευτήρα για την περίοδο 05/2008 έως 01/2010. Ακόμα υπολογίστηκε πως η παροχή του Φράγματος Ποταμών κυμαίνεται μεταξύ 5 εκ.κυβικών και 45 εκ.κυβικών ετησίως ενώ η μέση παροχή υπολογίστηκε στα 23 εκ.κυβικά. Για τον ταμιευτήρα η παροχή απόληψης είχε ληφθεί κατά τον σχεδιασμό 15 εκ.κυβικά μετρά, βάση της οποίας υπολογίστηκε το ποσοστό αστοχίας 24%. Ποσοστό που δεν παρουσιάζει ικανοποιητική ευστοχία, καθώς 10 από τα 41 χρονιά μοντελοποίησης δεν καλύπτουν την παροχή σχεδιασμού. Για την μοντελοποίηση των Πηγών της Αργυρούπολης, έγινε χρήση του καρστικού μοντέλου σύμφωνα με το οποίο υπολογίστηκαν οι μέσες παροχές του μοντέλου και αξιολογήθηκε επιτυχώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα των στατιστικών δεικτών. Από την μοντελοποίηση των πηγών της Αργυρούπολης υπολογίστηκε για τα έτη 1983 έως και 2005, η μέση ετήσια παροχή 9.8 εκ.κυβικά μέτρα, με τις τιμές των ξηρών ετών να κυμαίνονται μεταξύ των 6 και 9 εκ.κυβικών μέτρων ετησίως, ενώ οι τιμές που αφορούν τα υγρά έτη να βρίσκονται μεταξύ των 10 και 15 εκ.κυβικών μέτρων ετησίως αντίστοιχα. Στην υπάρχουσα συμφωνία διάθεσης των νερών της πηγής είχε ληφθεί ως μέση παροχή η ποσότητα των 7 εκ. κυβικών ετησίως και βάση αυτής υπολογίστηκε το ποσοστό αστοχίας μόλις 15%. Ποσοστό με που δηλώνει ικανοποιητική ευστοχία, καθώς μόλις σε 8 από τα 52 χρονιά θα δημιουργείται η ανάγκη για αναλογική μείωση της παροχής στους χρήστες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά