Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση της υπόγειας ροής και μεταφοράς νιτρικών στον παράκτιο υπόγειο υδροφορέα Erdemli, Turkey

Gkinoutsi Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/97602C1A-BADC-45F2-BF6C-5C679970BD67
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Γκινούτση, "Μοντελοποίηση της υπόγειας ροής και μεταφοράς νιτρικών στον παράκτιο υπόγειο υδροφορέα Erdemli, Turkey", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96330
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Κατά την εκπόνηση της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, στόχος είναι η μοντελοποίηση της ροής υπογείων υδάτων και μεταφοράς ρύπου-νιτρικών καθώς και η πραγματοποίηση δύο σεναρίων κλιματικής αλλαγής για την περιοχή Erdemli, η οποία βρίσκεται στο Mersin της Τουρκίας.Όσον αφορά την περιοχή Erdemli, αυτή τοποθετείται στην Ν. Τουρκία και είναι παράκτια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη γεωργική περιοχή της επαρχίας Mersin. Επιπλέον, μεγάλο ποσοστό των χρήσεων Γης της, κατατάσσονται σε αγροτικές και τουριστικές. Με σκοπό την προσθήκη των κατάλληλων δεδομένων στο μοντέλο PTC (Princeton Transport Code), προηγείται η σωστή προσαρμογή των δεδομένων ώστε να επιτευχθεί ορθή μοντελοποίηση των υπογείων υδάτων καθώς και μεταφοράς ρύπων – νιτρικών. Πραγματοποιήθηκε εφαρμογή του προγράμματος ArgusONE, το οποίο χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την υλοποίηση του μοντέλου, και χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την επεξεργασία χαρτών. Στο μοντέλο PTC, εισήχθησαν είκοσι-δύο πηγάδια, για τα οποία μέσω προηγούμενων μελετών για την περιοχή μελέτης γνωρίζαμε τα υδραυλικά ύψη καθώς και τους ρυθμούς άντλησης για την πενταετία από το 2003 έως το 2008. Στη συνέχεια, προστέθηκαν τα βροχομετρικά δεδομένα, υδραυλικών αγωγιμοτήτων καθώς προσδιορίστηκαν και οι οριακές συνθήκες στα βόρεια και νότια άκρα της υπο μελέτη περιοχής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα από τα κλιματικά σενάρια που εφαρμόστηκαν, έπειτα πραγματοποιήθηκε εισαγωγή των τιμών των συγκεντρώσεων του ρύπου – νιτρικού και τέλος παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του μοντέλου, για τα οποία πραγματοποιήθηκε σχολιασμός και παρουσιάστηκαν λύσεις με σκοπό την ελάττωση του εμπλουτισμού του φορέα από νιτρικά.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά