Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Preface

Braza, Marianna, 19..-, Hoarau, Yannick, Zhou Yu, Lucey Anthony D., Huang Lixi, Stavroulakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2BCDBBED-EA04-4D0B-A2B7-C113B370C7D4
Έτος 2019
Τύπος Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά M. Braza, Y. Hoarau, Y. Zhou, A.D. Lucey, L. Huang, G.E. Stavroulakis, “Preface,” in Fluid-Structure-Sound Interactions and Control, Lecture Notes in Mechanical Engineering, Singapore: Springer Nature, 2021, pp. v–vi, doi: 10.1007/978-981-33-4960-5_48. https://doi.org/10.1007/978-981-33-4960-5
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The present volume is a selection of peer-reviewed extended contributions after the5th Symposium on Flow-Structure-Sound Interactions and Control (FSSIC) heldfrom 27 to 30 August 2019 at the Minoa Palace Resort in Chania, Crete Island,Greece, www.smartwing.org/FSSIC2019. The symposium was attended by 125participants amongst most renowned scientists in the field worldwide and comported three keynote and eight plenary lectures.The present volume largely focuses on advances in the theory, experiments, andnumerical simulations of turbulence in the contexts of flow-induced vibration, noiseand their control. This includes important practical areas of interaction, such as theaerodynamics of road and space vehicles, marine and civil engineering and nuclearreactors and biomedical science. One of the special features of this book is that itintegrates acoustics with the study of flow-induced vibration, which is not commonpractice but is scientifically very helpful in understanding, simulating and controllingfluid–structure–sound interaction systems.This offers a broader view of the discipline from which readers will benefit greatly.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά