Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παραγωγή υποστρωμάτων κεραμικών μεμβρανών με τη χρήση καολίνη και ανθρακικού ασβεστίου

Panagiotakis Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C6A9B998-87DC-4AFE-8D6A-D12458D96EE0
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Παναγιωτάκης, "Παραγωγή υποστρωμάτων κεραμικών μεμβρανών με τη χρήση καολίνη και ανθρακικού ασβεστίου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96389
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζονται οι μεταβολές της δομής και των μηχανικών ιδιοτήτων υποστρωμάτων κεραμικών μεμβρανών που αποτελούνται από καολίνη, ανθρακικό ασβέστιο και υδροξυαπατίτη, ανάλογα με την θερμοκρασία έψησης τους και την περιεκτικότητα σε κάθε υλικό. Η παρασκευή τους πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της μονοαξονικής συμπίεσης. Μελετήθηκαν τέσσερις θερμοκρασίες για την έψηση των δοκιμίων. Με τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά την έψηση, μπορεί να παρατηρηθεί η εξέλιξη των ιδιοτήτων των δοκιμίων, όπως το μέγεθος των πόρων, το πορώδες και η αντοχή. Στόχος είναι να αξιολογηθεί η επίδραση διαφορετικών περιεκτικοτήτων καολίνη, ανθρακικού ασβεστίου και υδροξυαπατίτη στις ιδιότητες των δοκιμίων για διαφορετικές θερμοκρασίες έψησης. Από την εργασία προέκυψαν υποστρώματα κεραμικών μεμβρανών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για μικροδιήθηση. Η επίδραση του υδροξυαπατίτη φαίνεται να βελτίωσε σημαντικά την πορώδη δομή και τις μηχανικές ιδιότητες των παραγόμενων κεραμικών. Το υπόστρωμα με 20 % ανθρακικό ασβέστιο και 5 % HAp, απέκτησε τη μέγιστη αντοχή (42 MPa) σε θερμοκρασία έψησης 1400 οC.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά