Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η αντίληψη του ελαφρού στην αρχιτεκτονική - Μια μελέτη αρχιτεκτονικών χειρισμών για τη δημιουργία ενός οπτικού και κατασκευαστικού συντακτικού

Papadosifou Eleftheria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5C7CB887-8BDB-47AE-8F05-9C39A83CF541
Έτος 2023
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελευθερία Παπαδόσηφου, "Η αντίληψη του ελαφρού στην αρχιτεκτονική - Μια μελέτη αρχιτεκτονικών χειρισμών για τη δημιουργία ενός οπτικού και κατασκευαστικού συντακτικού", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96430
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στο αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο, η έννοια του "αισθητικά ελαφρού" έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς, ωστόσο δε διαθέτει αυστηρό ορισμό ή μεθοδολογία επίτευξης. Είναι γεγονός ότι η σύγχρονη εποχή παρουσιάζει μια τάση προς την “ελαφρότητα“, τόσο στον κατασκευαστικό όσο και στον αισθητικό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, έπειτα από την παρατήρηση των αρχιτεκτονικών χειρισμών που φαίνεται να χρησιμοποιούνται επανειλημμένα από τους αρχιτέκτονες, θεωρήθηκε ενδιαφέρον να εντοπιστούν εκείνοι που συνδέονται με την αίσθηση του ανάλαφρου. Οι εντοπισμένοι χειρισμοί αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία δυο ερωτηματολογίων, τα οποία στοχεύουν να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν την επίδραση που έχουν οι χειρισμοί αυτοί σε άτομα με αρχιτεκτονική εκπαίδευση και στο ευρύ κοινό. Στην τομή αυτής της σύγκρισης βρίσκονται εκείνοι οι οποίοι φαίνεται να επικοινωνούν αποτελεσματικά την αίσθηση του ελαφρού. και συνεπώς που μπορούν να αποτελέσουν την βάση για την δημιουργία ενός αντίστοιχου αρχιτεκτονικού συντακτικού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά